Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

Publisert:

Ifølge foreløpige tall omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015.

 

Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet viser at sysselsetting steg med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Bransjen sysselsatte dermed i underkant av 235 000 personer. Økningen i antall foretak var noe svakere med 1,0 prosent vekst fra 2015.

Størst vekst innenfor oppføring av bygninger

Størst vekst i omsetningen var det blant foretakene som driver med oppføring av bygninger. Disse hadde en omsetning på 270 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer en økning på 10,1 prosent fra året før. Næringen sysselsatte i underkant av 83 500 personer. Det er 2,3 prosent flere personer enn i 2015.

Økning også for spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Foretakene innenfor  spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en omsetning på 203 milliarder kroner i 2016. Dette er 5,8 prosent mer enn i 2015. Antall sysselsatte steg med 2,6 prosent i samme periode, til snaue 134 000 personer.

10,6 prosent vekst innenfor bygging av veier og jernbaner

I 2016 var det 424 foretak registrert med bygging av veier og jernbaner som sin hovedaktivitet. Dette omfatter foretak som bygger veier, motorveier, jernbaner, undergrunnsbaner, tuneller og broer. Disse foretakene hadde en omsetning på 35 milliarder kroner i 2016. Dette er en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 10,6 prosent, fra året før.

Det var også en økning innenfor den øvrige anleggsvirksomheten. Omsetningen innenfor anleggsvirksomheten totalt steg med 7,0 prosent fra 2015 til 2016. Næringen sysselsatte i overkant av 17 300 personer i 2016, en nedgang på 1,1 prosent fra året før.

Infografikk

Figur Bygge- og anleggsvirksomhet, 2016*. Klikk på bildet for større versjon.

 

Kontakt