Notater 2017/41

Produksjonsindeks for bygg og anlegg

Produksjonsindeks for bygg og anlegg har gjennomgått en rekke produksjonsmessige endringer i perioden 2013-2016.

Bakgrunnen for endringene var ønske om et mer kvalitetssikret produkt og en mer effektiv og oversiktlig produksjonsprosess. Et Lean-prosjekt ble startet høsten 2013 som resulterte i blant annet endring i utvalgstrekking, effektivisering av editeringsprosessen og innføring av standardisert verktøy for estimering.

I 2016 ble det gjort ytterligere endringer. Undersøkelsen gikk over fra å være en virksomhetsundersøkelse til å bli en foretaksundersøkelse. I tillegg ble opplegget rundt datafangsten endret fra 1. kvartal 2016 med elektronisk innrapportering via Altinn. I sammenheng med denne overgangen ble det laget bedre og mer oversiktlige beregningsprogrammer for indeksen. Disse programmene bidro også til en mer gjennomarbeidet avgrensning av populasjonen.

Planene fremover er å implementere innleid arbeidskraft i indeksen, justere for arbeidsproduktivitet og at indeksen også dekker næring 41.1 «Utvikling av byggeprosjekter». Et annet utviklingsprosjekt som er presentert i notatet er bruken av timeverkstall fra A-ordningen. Målet er i framtiden å kunne beregne indeksen på bakgrunn av disse tallene til erstatning for dagens skjemaundersøkelse.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjonsindeks for bygg og anlegg

Ansvarlig

Berit Storbråten

Serie og -nummer

Notater 2017/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Bygg og anlegg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9629-1

Antall sider

34

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt