Nedgang i nyboligpriser

Publisert:

Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned.

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus viste en nedgang på 5,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Sammenlignet med 3. kvartal i 2016 er prisene 1,3 prosent høyere i 3. kvartal i 2017, viser nye tall i Prisindeks for nye boliger. Vi må tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne en like svak årsvekst. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Prisene på nye eneboliger har gått opp med 2,8 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017. Fra 3. kvartal 2016 har prisene gått opp med 4,2 prosent. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Nye boliger totalt har hatt en prisnedgang på 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Prisene har gått opp med 2,2 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Prisene for brukte boliger i alt har til sammenligning gått ned med 1 prosent fra 2. til 3. kvartal i år og økt med 2,5 prosent fra 3. kvartal 2016.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv.2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv. 2016 103.4 111.1
4. kv. 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3.kv 2017 107.7 112.5

Måletidspunktet avhenger av boligtypen

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.

Kontakt