I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger

Publisert:

Hytter er et stort marked for mange kommuner. I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Hyttekonsentrasjonen er imidlertid størst i Oslofjord-kommunene.

vinterhytte nyhet

I 45 kommuner er det flere hytter enn helårsboliger, viser Statistisk sentralbyrås statistikker over henholdsvis bygningsmasse og boliger i Norge. På topp 5 ligger Vinje, Sigdal, Trysil, Hol og Sirdal kommune, som alle har et «hytteoverskudd» på mer enn 2 500. Hyttetall for 2017 er her sammenlignet med boligtall for 2016. Helt på topp i antall hytter ligger imidlertid Ringsaker med nesten 7 000.

Topp 10 kommuner etter antall hytter

Til tabellen

Målt i hytter per bosatt blir imidlertid bildet noe helt annet . 27 kommuner har flere hytter enn fastboende. Og på topp 10 finner vi her kun innlandskommuner i Sør-Norge.

Bygger flere hytter enn boliger

I 124 kommuner er det i perioden 2000–2017 gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger. På hyttebyggertoppen ligger her Vinje, Sigdal og Sirdal, som har gitt igangsettingstillatelse til henholdsvis 2 313, 1 775 og 1 747 flere fritidsbygninger enn boliger.

Siden opprettelsen av det nasjonale bygningsregisteret i 1983 er det gitt igangsettingstillatelser til nesten 150 000 fritidsbygninger.

Størst konsentrasjon ved Oslofjorden

Den største hyttetettheten målt i hytter per kvadratkilometer, finner vi langs Oslofjorden (se tabell nedenfor). 9 av de 10 kommunene på topp ligger ved Oslofjorden, og alle har mer enn 12 hytter per kvadratkilometer.

Topp 10 kommuner etter antall hytter per km²

Til tabellen

Kontakt