Økt omsetning av fritidsboliger

Publisert:

I alt 3 500 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2020. Dette er en økning på 9,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Det ble omsatt 2 773 fritidsboliger i fritt salg på eid tomt, og 728 fritidsboliger på festet tomt. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning i fritt salg på eid tomt var 2,2 millioner, mens gjennomsnittet for på festet tomt var 1,8 millioner, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning.

Statistikken tar utgangspunkt i tinglysningstidspunktet

Det kan ta noen uker fra en eiendom blir solgt til omsetningen tinglyses. Det innebærer at omsetningstallene for 1. kvartal 2020 ikke er noe særlig påvirket av korona-situasjonen som oppsto i begynnelsen av mars.

1 * = foreløpige tall.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2283 1444
3. kv. 2279 1288
4. kv. 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2458 1438
3. kv. 2456 1304
4. kv. 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2604 1515
3. kv. 2652 1400
4. kv. 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2832 1504
3. kv. 2883 1329
4. kv. 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 3075 1455
3. kv. 3082 1377
4. kv. 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 3089 1592
3. kv. 3154 1504
4. kv. 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 3303 1660
3. kv. 3271 1591
4. kv. 3273 1499
1. kv. 2016 3347 1615
2. kv. 3385 1699
3. kv. 3400 1604
4. kv. 3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664 2449
2. kv. 3702 1922 2487
3. kv. 3685 1765 2513
4. kv. 3731 1788 2393
1. kv. 2018 3766 1935 2463
2. kv. 3689 2017 2436
3. kv. 3804 1830 2543
4. kv. 3863 1923 2487
1. kv. 2019 3912 1913 2486
2. kv. 3951 2132 2554
3. kv. 3932 1888 2660
4. kv. 4075 1973 2601
1. kv. 2020* 4023 2263 2588
2. kv. 3989 2201 2600

1 * = foreløpige tall.

Figur 2. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 2. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 42070 52995
2007 44279 62787
2008 44467 67392
2009 39595 55549
2010 39677 59507
2011 42276 69257
2012 44774 80548
2013 45417 85542
2014 45678 86426
2015 48354 101413
2016 48409 101716
2017 47744 112693
2018 47475 113486
2019* 46792 123315
2020* 46154 119019

Færre omsatte boliger

I alt ble det omsatt 29 617 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2020, en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Boliger i borettslag hadde en nedgang på 6,1 prosent, og selveierboliger på eid tomt en nedgang på 4,5 prosent.

1 * = foreløpige tall.

Figur 3. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 2. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 7573 1411 1403 5493 966 281
2011 8278 1591 1635 6330 1180 312
2012 8700 1886 1676 7370 1180 256
2013 8144 1660 1653 7914 1317 236
2014 8577 1770 1739 7801 1214 222
2015 8846 1818 1876 8137 1227 207
2016 8505 1654 1758 7441 1161 245
2017 8597 1691 1789 8050 1091 211
2018 8299 1673 1888 8246 1138 200
2019 8606 1722 2030 8165 998 300
2020* 9304 1612 2134 7596 989 45

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se boligprisindeksen og prisindeks for nye boliger.

Faktaside

Kontakt