Flere kjøpte hytte

Publisert:

I alt 5 520 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2020. Det er 48 prosent flere enn i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt ble en fritidsbolig omsatt for 2,1 millioner kroner, en økning på 11 prosent.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Omsetning av fritidsboliger økte i alle fylkene. I Innlandet ble det omsatt 363 flere fritidsboliger i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartalet året før viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. I Oslo og Viken var det til sammen 342 flere omsetninger og i Agder 226 omsetninger. Det ble omsatt flest fritidsboliger i Oslo og Viken og Innlandet med henholdsvis 1 125 og 1 101 omsetninger.

Av alle 5 520 omsatte fritidsboliger, var 4 447 omsatt i fritt salg på eid tomt, og 1 073 på festet tomt. Høyest gjennomsnittlig kjøpesum var det i Vestfold og Telemark med 2,9 millioner kroner. Videre fulgte Oslo og Viken og Agder med 2,6 millioner kroner.

1 * = foreløpige tall.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3273 1499
1. kv. 2016 3347 1615
2. kv. 2016 3385 1699
3. kv. 2016 3400 1604
4. kv. 2016 3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664 2449
2. kv. 2017 3702 1922 2487
3. kv. 2017 3685 1765 2513
4. kv. 2017 3731 1788 2393
1. kv. 2018 3766 1935 2463
2. kv. 2018 3689 2017 2436
3. kv. 2018 3804 1830 2543
4. kv. 2018 3863 1923 2487
1. kv. 2019 3912 1913 2486
2. kv. 2019 3951 2132 2554
3. kv. 2019 3932 1888 2660
4. kv. 2019 4075 1973 2601
1. kv. 2020* 4023 2263 2588
2. kv. 2020* 3989 2201 2600
3. kv. 2020* 4001 2123 2757

Flere boligomsetninger

Det ble tinglyst i alt 28 029 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 3. kvartal 2020. Sammenlignet med 3. kvartal 2019 er det en oppgang på 5,6 prosent. Samlet verdi av boliger omsatt i fritt salg var 111,2 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 4,0 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 3. kvartal med 7,4 millioner kroner, fulgt av Viken med 4,7 millioner kroner. Lavest gjennomsnittspris var i Innlandet med et gjennomsnitt på 2,6 millioner kroner.

Det ble omsatt 10 102 boliger i borettslag i fritt salg 3. kvartal 2020, en oppgang på 2,5 prosent fra samme kvartal i 2019. Samlet kjøpesum var på 27,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde 3,6 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene. Gjennomsnittlig kjøpesum per bolig var på 2,8 millioner kroner. Her var gjennomsnittet per omsetning høyest i Oslo med 3,9 millioner kroner.

1 * = foreløpige tall.

Figur 2. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 3. kvartal

Uoppgitt Annen Blokk Tomannsbolig Rekkehus-/kjede Enebolig
2010 312 1230 6954 1756 1773 10141
2011 299 1324 7339 1874 1901 11292
2012 236 1364 8498 1966 2161 11075
2013 261 1423 8740 1830 1942 10570
2014 243 1217 8853 1968 1900 10345
2015 251 1229 8162 2033 1909 10525
2016 239 1222 8048 2064 1830 10460
2017 262 1171 8200 1987 1767 10369
2018 220 1210 8858 2173 1989 10527
2019 341 1184 8848 2446 1871 10801
2020* 40 1271 9711 2766 2001 12241

10 prosent flere eiendomsomsetninger i 3. kvartal

I alt ble det tinglyst 56 687 omsetninger av fast eiendom] i 3. kvartal 2020. Det er 9,8 prosent flere enn i samme kvartalet 2019. Samlet verdi av de omsatte eiendommene i fritt salg utgjorde 151,6 milliarder kroner.

1 * = foreløpige tall.

Figur 3. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 3. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 47277 62144
2007 47483 73378
2008 42991 69401
2009 44429 65158
2010 46452 73798
2011 48355 85162
2012 49214 95305
2013 48888 98167
2014 49504 100145
2015 50242 108526
2016 50571 111930
2017 50364 121678
2018 51064 130159
2019 51630 135783
2020* 56687 151586

Statistikken tar utgangspunkt i tinglysningstidspunktet

Det kan ta uker, og også måneder, fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for et kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, ikke de som ble solgt.

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se boligprisindeksen og prisindeks for nye boliger.

Faktaside

Kontakt