365253
/befolkning/statistikker/likekom/aar
365253
statistikk
2018-12-21T08:00:00.000Z
Befolkning
no
likekom, Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangeringLikestilling, Befolkning
false

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landet1
20162017
1Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se "om statistikken" for mer informasjon
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)91,191,3
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent)61,061,0
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)39,039,0
Andel menn med høyere utdanning (prosent)29,129,5
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)36,337,2
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)83,479,0
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)77,574,6
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)522 900533 900
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)359 000369 600
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)12,511,2
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)36,835,4
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden69,769,8
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)0,600,60
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)29,929,9
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)70,170,1
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)63,463,4
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)36,636,6
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)64,764,1
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)35,335,9
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)0,680,67

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB