Nasjonale befolkningsframskrivinger2002-2050

Innhold

Arkiv for Nasjonale befolkningsframskrivinger - hvert 2. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. juni 2020 2020-2100 2020-2100
26. juni 2018 2018-2100 2018-2100
21. juni 2016 2016-2100 Neste millionpassering blir trolig den raskeste
17. juni 2014 2014-2100 Befolkningsvekst i overskuelig framtid
20. juni 2012 2012-2100 Rask utvikling mot 6 millioner innbyggere
16. juni 2011 2011-2100 Økende befolkningsvekst noen år til
15. juni 2010 2010-2060 Fortsatt høy befolkningsvekst
11. juni 2009 2009-2060 Høy befolkningsvekst framover
8. mai 2008 2008-2060 Befolkningsveksten fortsetter
15. desember 2005 2005-2060 Fortsatt sterk befolkningsvekst
20. desember 2002 2002-2020 Stor variasjon i kommunenes vekst
5. desember 2002 2002-2050 Dobbelt så mange gamle i 2050
17. november 1999 1999-2050 Fortsatt befolkningsvekst

For tidligere publiseringer se også: Befolkningsframskrivinger, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.