6088
/befolkning/statistikker/folkfram/arkiv
6088
Stor variasjon i kommunenes vekst
statistikk
2002-12-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkfram, Nasjonale befolkningsframskrivinger, befolkning, befolkningsprognoser, folketall, innbyggere, befolkningsutvikling, framskrivingsalternativer, fødte, dødeFolketall, Befolkningsframskrivinger, Befolkning
false

Nasjonale befolkningsframskrivinger2002-2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor variasjon i kommunenes vekst

Statistisk sentralbyrås nye framskrivinger viser at de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i to av fem kommuner i Norge. Mange kommuner i de nordligste fylkene og det indre Østlandet vil få lavere folketall, uansett framskrivingsalternativ. Veksten i kommunene påvirkes sterkt av hva som skjer med innenlandske flyttinger og utviklingen av innvandring, fødselstall og levealder.

Det er først og fremst kommuner omkring de største byene som vil vokse raskt, viser de nye befolkningsframskrivingene. De fleste kommuner rundt Oslo-fjorden og videre langs kysten i Sør-Norge vil også vokse, se kartet og tabell 2 .

De siste årene har bl.a. kommunene rundt Gardermoen vokst svært raskt pga. stor tilflytting. Det er imidlertid usikkert om dette vil fortsette. F.eks. vil Gjerdrum kommune vokse raskest i landet til 2010 dersom flyttingene framover blir som på slutten av 1990-tallet, men komme på en 44. plass dersom de blir som på begynnelsen av 1990-tallet. For andre kommuner (f.eks. Bærum og Alta) er det flyttemønsteret fra begynnelsen av 1990-tallet som vil gi den sterkeste veksten.

Den største nedgangen forventes i kommuner i Nord-Norge, men det er også mange kommuner i Sør-Norge som vil få lavere folketall. Blant de 20 kommunene som er beregnet å få raskest nedgang, er nesten alle i de fire nordligste fylkene (uansett flyttemønster).

Det er imidlertid store variasjoner innenfor de enkelte regioner. Tabell 1 viser for hvert fylke de to kommuner som har henholdsvis høyest og lavest befolkningsvekst fra 2002 til 2010 i mellomalternativet (MMMM). Imidlertid kan andre forutsetninger være mer realistiske for mange kommuner, f.eks. hvis de forventer spesielt stor inn- eller utflytting, se tabell 2 . En rekke tabeller med resultater for alle landets kommuner og fylker kan finnes på SSBs nettsider.

I følge mellomalternativet vil det samlede folketallet i landet øke med om lag 200 000 fram til 2010. Dette kommer av at det er forutsatt økende levealder, relativt høye fødselstall og et betydelig innvandringsoverskudd. Over 1/3 av denne veksten kan forventes å komme i Oslo og Akershus og ytterligere 1/5 på resten av Østlandet, i alt 58 prosent. Bare 3 prosent av veksten vil komme i Nord-Norge.

Detaljerte framskrivingstall blir like etter årsskiftet for første gang lagt ut på SSBs Statistikkbank . Ved hjelp av denne kan brukerne lage spesialtabeller for sin egen kommune. For eksempel kan de se hvordan spesielle aldersgrupper vil utvikle seg under ulike forutsetninger.

Nye befolkningsframskrivinger publiseres vanligvis hvert 3. år. Mer detaljerte tall og mer om metode og forutsetninger, finnes i "Framskriving av folkemengden 2002-2050", Norges offisielle statistikk (NOS).

 

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB