Folkemengde og befolkningsendring3. kvartal 2015

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Arkiv for Folkemengde og befolkningsendring - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2012 4. kvartal 2011 No er det rett før vi er 5 millionar
17. november 2011 3. kvartal 2011 Nest høgaste folkevekst nokosinne
18. august 2011 2. kvartal 2011 Framleis høg folketilvekst
19. mai 2011 1. kvartal 2011 Med raske skritt mot 5 millionar
24. februar 2011 4. kvartal 2010 Rekordstor innvandring gir høg folketilvekst
18. november 2010 3. kvartal 2010 Folketalet runda 4,9 millionar i 3. kvartal
19. august 2010 2. kvartal 2010 Folketalet auka med 14 700 i 2. kvartal
20. mai 2010 1. kvartal 2010 Det høgaste fødselsoverskotet på 36 år
18. februar 2010 4. kvartal 2009 Høgaste fødselstal på 37 år
19. november 2009 3. kvartal 2009 Folkeveksten framleis på høgt nivå
21. august 2009 2. kvartal 2009 Folketalet auka med 13 400 i 2. kvartal
20. mai 2009 1. kvartal 2009 Nedgang i folkeveksten
19. februar 2009 4. kvartal 2008 Igjen rekordstor folkeauke i Noreg
20. november 2008 3. kvartal 2008 Framleis stor folketilvekst
21. august 2008 2. kvartal 2008 Tredje største folketalstilvekst nokosinne