Befolkningsendringer i kommunene1951-2009

Innhold

Arkiv for Befolkningsendringer i kommunene - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mars 2013 1951-2013 Høy befolkningsvekst i kommunene
22. mars 2012 1951-2012 Nye kommunetall for befolkningsutviklingen
24. mars 2011 1951-2011 60 år med befolkningsvekst
25. mars 2010 1951-2010 Befolkningsutviklingen siden femtitallet
26. mars 2009 1951-2009 Befolkningsutviklingen 1951-2009
27. mars 2008 1951-2008 Befolkningsutviklingen 1951-2008
15. mars 2007 1951-2007 Flere eller færre i din kommune?
9. mars 2006 1951-2006 Flere eller færre i din kommune?
25. august 2005 1951-2005 Flere eller færre i din kommune?
24. august 2004 1951-2003 Flere eller færre i din kommune?
16. oktober 2003 1951-2002 Flere eller færre i din kommune?
8. november 2002 1951-2001 Flere eller færre i din kommune?
14. november 2001 1951-2000 Flere eller færre i din kommune?
19. oktober 2001 1951-1999 Flere eller færre i din kommune?
18. januar 2001 1951-1999 Flere eller færre i din kommune?