Ekteskap og skilsmisser2016

Innhald

Arkiv for Ekteskap og skilsmisser - årleg, hovudtal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2017 2016 Lågaste talet på vigslar sidan 2006
16. juni 2016 2015 Fleire ekteskap mellom likekjønna
19. februar 2016 2015 Trenden med færre skilsmisser held fram
19. februar 2015 2014 Stadig færre skilsmisser og separasjonar
20. august 2015 2014 Høg gjennomsnittsalder for førstegongsvigde
21. august 2014 2013 Færre skil og separerer seg
30. august 2006 2005 Færre giftar seg i statskyrkja
25. oktober 2007 2006 Fleire partnarskap blei inngått
28. august 2008 2007 Mange gifta seg 7.7.2007
26. august 2010 2009 Yngre nygifte
27. august 2009 2008 Stadig mange vigslar
25. august 2011 2010 Færre gifta seg i 2010
23. august 2012 2011 Færre vigslar, men fleire inngått i utlandet
21. august 2013 2012 Igjen fleire som gifta seg
12. oktober 2001 2000 Fleire skilsmisser og separasjonar i 2000
20. februar 2014 2013 Færre vigslar, skilsmisser og separasjonar
21. februar 2013 2012 Fleire vigslar og litt færre skilsmisser
23. februar 2012 2011 Færre vigslar - stabile tal for skilsmisser
24. februar 2011 2010 Færre vigslar
27. oktober 1999 1998 Færre skiller seg
7. oktober 1999 1998 Fortsatt mange vigsler
13. september 2001 2000 Nybakte mødre yngre enn brudene
4. oktober 2000 1999 Stabile skilsmissetall
23. oktober 2000 1999 En av åtte gifter seg i utlandet
4. september 2003 2002 10 500 skilsmål og 13 000 separasjonar
12. september 2002 2001 Toppår for partnerskapsinngåelser
3. oktober 2002 2001 10 300 ekteskap oppløyst ved skilsmål
2. september 2004 2003 Stadig fleire skil seg
17. september 2004 2003 Mange finner ektefelle i utlandet1
25. september 2003 2002 Flere gifter seg
23. februar 2006 2005 22 400 vigslar og vel 11 000 skilsmisser
1. september 2005 2004 Stabile tal for vigslar - fleire skilsmål
25. februar 2008 2007 Fleire gifta seg
22. februar 2007 2006 Færre vigslar og skilsmisser i 2006
19. februar 2009 2008 Auke i talet på vigslar
18. februar 2010 2009 Stabile tal for vigslar og skilsmisser