283719_not-searchable
/befolkning/statistikker/ekteskap/aar-hovudtal
283719
Lågaste talet på vigslar sidan 2006
statistikk
2017-02-23T08:00:00.000Z
Befolkning
no
ekteskap, Ekteskap og skilsmisser, vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskapBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Ekteskap og skilsmisser2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågaste talet på vigslar sidan 2006

I alt blei 22 500 par vigde i 2016. Ikkje sidan 2006 har færre par gifta seg.

Inngåtte ekteskap, skilsmisser og separasjonar
20152016Endring i absolutte tall
2015 - 2016
Inngåtte ekteskap22 73822 537-201
Skilsmisser9 3069 34539
Separasjonar10 50710 842335

Det var 200 færre inngåtte ekteskap i 2016 enn året før. Sett i høve til folketalet i dei enkelte fylka hadde Østfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag ein liten auke i talet på inngåtte ekteskap, mens det var ubetydelege endringar i dei andre fylka. Det var i alt 9 300 par som skilde seg og 10 800 par som blei separert i 2016.

Gjennomsnittstala for skilsmisser dei siste fem åra er dei lågaste sidan femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstala for separasjonar i same periode ikkje har vore lågare sidan 1981-1985.

278 par med same kjønn gifta seg i 2016. Det var 157 vigslar mellom to kvinner og 121 vigslar mellom to menn og dei fleste vigslane mellom personar med same kjønn fann stad i Oslo og Akershus. Talet på inngåtte ekteskap mellom personar av same kjønn i 2016 var det lågaste talet for kvinner sidan den nye ekteskapsloven kom i 2009, men det høgaste talet for menn som er registrert i same periode.

I 2016 blei 96 ektepar av same kjønn separert, mens 78 ektepar av same kjønn skilde seg.