293149_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
293149
Menns levealder fortsetter å øke
statistikk
2017-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false
Statistikken viser antall døde i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder.

Døde2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menns levealder fortsetter å øke

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner. Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Døde
År
19761986199620062016
Døde i alt
Kvinner18 29120 09821 75421 62521 043
Menn21 92523 46222 10619 62819 683
Døde under 1 år
Jenter2561841057457
Gutter30522414111171
Forventet levealder ved fødsel
Kvinner78,2179,7481,0782,6684,17
Menn72,0272,8775,3778,1280,61

Forventet levealder ved fødsel er bestemt av dødeligheten ved alle aldre, men tidlige dødsfall har størst betydning. Går vi 100 år tilbake var forventet levealder om lag 25 år lavere. Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn. I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, og det er dermed den reduserte dødeligheten i eldre aldersgrupper som nå har størst betydning for økningen i forventet levealder.

Levealderen har stort sett steget kontinuerlig i alle år siden vi startet å beregne forventet levealder i Norge. Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn. Fra midten av 1950-tallet til 1980-tallet økte forskjellen i levealder mellom menn og kvinner betydelig. Kjønnsforskjellen, som var rundt 2,5-3,5 år, økte i denne perioden til om lag 6,8 år. Fra rundt 1985 begynte menns forventede levealder igjen å øke, og i løpet av de siste 30 årene har forskjellen i forventet levealder mellom menn og kvinner blitt gradvis mindre. I 2016 var kjønnsforskjellen krympet til 3,6 år. Fortsatt er det økning i forventet levealder for begge kjønn, og i 2016 økte menns gjenstående levetid noe mer enn kvinners i alle aldersgrupper fram til rundt 85 års alder. Dette bidrar til reduserte forskjeller i levealder og gjenstående levetid mellom menn og kvinner.

Japanske kvinner har høyest levealder

Norge er blant de 10-15 landene i verden som har høyest forventet levealder for kvinner. I følge WHO var forventet levealder for japanske kvinner 86,8 år i 2015. Blant de nordiske landene er det Island som har høyest forventet levealder for kvinner på 84,5 år. Sverige og Norge kommer på delt andreplass med 84,2 år i 2014, i følge EUs statistikkbyrå Eurostat. I europeisk sammenheng er det spanske og franske kvinner som har høyest forventet levealder, henholdsvis 86,2 og 86,0 år.

Lave dødstall

I 2016 døde det 40 726 personer, 21 043 kvinner og 19 683 menn i Norge. Dette er omtrent samme antall som året før. Det døde 57 færre menn og 56 flere kvinner i fjor enn i 2015. De siste ti årene har antallet døde ligget mellom vel 40 500 og 42 000, og vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn fordi det er langt flere eldre kvinner enn menn i Norge. I 2016 var gjennomsnittsalderen ved død 82,1 år for kvinner og 76,1 år for menn. For ti år siden var gjennomsnittsalderen ved død for kvinner og menn på henholdsvis 81,2 og 74,7 år.

Spedbarnsdødeligheten rekordlav

I 2016 var spedbarnsdødeligheten for begge kjønn 2,2 barn per 1 000 levendefødte. Dette er den laveste andelen som noensinne er registrert i Norge. Det døde 128 barn under ett år, og av disse var det 71 gutter og 57 jenter. I 2016 var andelen døde for hver 1 000 gutt 2,3 og 2,0 for jenter. I 2015 var tallene henholdsvis 2,6 og 2,1. Siden det gjelder svært få dødsfall, vil det imidlertid kunne være en del tilfeldige utslag fra år til år.