293149_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
293149_tabell
statistikk
2017-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Statistikken viser antall døde i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder.

Døde2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Dødefullscreen-iconDødeexcel-iconDødecsv-iconDøde
Tabell 2Døde og dødelighetfullscreen-iconDøde og dødelighetexcel-iconDøde og dødelighetcsv-iconDøde og dødelighet
Tabell 3Aldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinnerfullscreen-iconAldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinnerexcel-iconAldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinnercsv-iconAldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinner
Tabell 4Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn.fullscreen-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn.excel-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn.csv-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn.
Tabell 5Dødeligheten omkring fødselen og i første leveårfullscreen-iconDødeligheten omkring fødselen og i første leveårexcel-iconDødeligheten omkring fødselen og i første leveårcsv-iconDødeligheten omkring fødselen og i første leveår
Tabell 6Dødelighetstabellerfullscreen-iconDødelighetstabellerexcel-iconDødelighetstabellercsv-iconDødelighetstabeller
Tabell 7Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylkefullscreen-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylkeexcel-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylkecsv-iconForventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylke

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken