Slik er norske barnefamilier

Publisert:

I Norge fins det 636 100 familier med barn under 18 år. Det bor i alt 1,1 millioner barn i disse familiene – i gjennomsnitt 1,75 barn per familie.

Syv av ti er kjernefamilier, én av ti er familier med minst ett særkullsbarn, mens to av ti er en familie med en enslig forelder, viser nye tall fra statistikken Familier og husholdninger.

I kjernefamiliene er flertallet av foreldrene – 70 prosent – gift med hverandre, mens 30 prosent av foreldrene er samboere.

I familiene med særkullsbarn er det samboerparene som dominerer. Tett oppunder seks av ti foreldre er samboere i disse familiene. I nærmere 80 prosent av familiene med bare én forelder er det mor barna er registrert bosatt sammen med.

Størst andel særkullsbarn i nord

Fordelingen av barnefamiliene på de ulike familietypene varierer. Størst andel kjernefamilier finner vi i Oslo og Akershus, samt i Rogaland og Sogn og Fjordane hvor litt over 70 prosent av barnefamiliene faller inn under denne kategorien.

Vi finner de største andelene familier med særkullsbarn i de tre nordligste fylkene, men også Trøndelag har en stor andel. Klart størst andel familier med én forelder finner vi i Finnmark, men andelene er også store i Østfold, Telemark og Vestfold.

Fylkene med de høyeste andelene av familietypen

 

Kjernefamilier

Familier med én forelder

Familier med særkulls-barn

1

Akershus

Finnmark

Finnmark

2

Oslo

Østfold

Nordland

3

Rogaland

Telemark

Troms

4

Sogn og Fjordane

Vestfold

Trøndelag

 

 Åtte av ti barnefamilier har ett eller to barn 

Litt mer enn åtte av ti barnefamilier har ett eller to barn. Størrelsen på barnefamiliene varierer også mellom ulike deler av landet. Andelen familier med ett barn er størst i Finnmark etterfulgt av Oslo. I disse to fylkene har tett oppunder halvparten av familien ett barn.

Andelen familier med minst fire barn er høyest i Sogn og Fjordane hvor nærmere fem prosent av familiene har fire eller flere barn. Minst andel familier med fire eller flere barn finner vi i Akershus. Gjennomsnittsstørrelsen på «barneflokken» er størst i Sogn og Fjordane med 1,9 barn per barnefamilie.

Fylker med den høyeste andelen familier med ett, to, tre eller fire eller flere barn 

 

1 barn

2 barn

3 barn

4 eller flere barn

1

Finnmark

Akershus

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

2

Oslo

Buskerud

Rogaland

Vest-Agder

3

Nordland

Hedmark

Vest-Agder

Finnmark

4

Østfold

Aust-Agder

Møre og Romsdal

Rogaland

Bare ett barn i nær halvparten av familiene

Figur 1 nedenfor viser at det i om lag 45 prosent av barnefamiliene er bare ett barn, men samtidig er det slik at bare 20 prosent av barna bor i en slik familie.

Det er mest vanlig for barn å bo i en familie med to barn, men det er også en betydelig andel av barna som bor i en familie med tre eller flere barn. Ett av tre barn bor i en slik familie selv om disse familiene bare utgjør 16 prosent av alle barnefamilier.

Figur 1. Familier etter antall barn og andel av barna som bor i disse familiene. 2018

1 2 3 4
Familier 44.2 40.2 12.9 2.7
Barn 19.8 46.6 25.2 8.4

Faktaside

Kontakt