Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned

Publisert:

I 2018 ble samlet fruktbarhetstall (SFT) for innvandrerkvinner målt til 1,87 per kvinne – det laveste noen gang. SFT for alle kvinner i Norge var 1,56.

  • Tallene er hentet fra
  • Fødte

Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner i Norge har falt kraftig de siste årene, viser nye tall fra statistikken Fødte. Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget noe høyere enn for den øvrige befolkningen. Dette har dermed bidratt til å trekke samlet fruktbarhetstall opp med 0,04-0,07 for alle kvinner. SFT for kvinner uten innvandrerbakgrunn ble i 2018 målt til 1,50.

Norskfødte med innvandrerforeldre er en gruppe som består av en stor andel unge. Men stadig flere kvinner født av to innvandrerforeldre er nå kommet i en alder der det er naturlig å få barn. I 2018 var SFT for norskfødte kvinner med innvandrerforeldre 1,48.

1 Gruppen omfatter norskfødte med innvandrerforeldre for perioden 2001-2010.

Figur 1. Samlet fruktbarhetstall (SFT), etter mors innvandrerkategori

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hele befolkingen 1.81 1.85 1.78 1.75 1.8 1.83 1.84 1.9 1.9 1.96 1.98 1.95 1.88 1.85 1.78 1.76 1.73 1.71 1.62 1.56
Innvandrere 2.36 2.54 2.33 2.32 2.36 2.35 2.34 2.37 2.31 2.25 2.26 2.29 2.12 2.05 1.98 1.95 1.94 1.92 1.93 1.87
Norskfødte med innvandrerforeldre 1.6 1.66 1.54 1.61 1.52 1.62 1.54 1.48
Øvrig befolkning¹ 1.73 1.69 1.73 1.77 1.77 1.84 1.84 1.91 1.93 1.91 1.85 1.83 1.76 1.73 1.7 1.67 1.56 1.5

Lavest fruktbarhet i Oslo

Oslo er det fylket med den laveste fruktbarheten og den høyeste andelen personer med innvandrerbakgrunn i landet. SFT i Oslo var i 2018 1,44 mens den for innvandrerkvinner ble målt til 1,61, en forskjell på 0,17.

– Forskjellen i fruktbarhet mellom innvandrerkvinner og fruktbarheten til alle kvinner er altså mindre i Oslo enn i landet sett under ett, sier forsker i seksjon for befolkningsstatistikk, Lars Østby.

Samlet fruktbarhetstall for norskfødte kvinner med innvandrerforeldre i Oslo var 1,49 mens fruktbarheten til kvinner uten innvandrerbakgrunn ble målt til 1,43.

Figur 2. Samlet fruktbarhetstall (SFT) etter mors innvandrerkategori. Oslo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alle 1.78 1.74 1.71 1.68 1.61 1.6 1.5 1.44
Innvandrere 2.02 1.92 1.85 1.86 1.81 1.76 1.67 1.61
Norskfødte med innvandrerforeldre 1.61 1.74 1.61 1.58 1.45 1.63 1.44 1.49
Øvrig befolkning 1.68 1.67 1.68 1.64 1.56 1.57 1.48 1.43

Nedgang i fruktbarheten til kvinner fra Afrika

Det er betydelige variasjoner i SFT mellom kvinner fra ulike verdensdeler, men fruktbarheten er høyere for de aller fleste innvandrerkvinner enn for kvinner som er født i Norge, uavhengig av hvilken verdensdel de har innvandret fra.

– Kvinner som har innvandret fra Afrika, har tradisjonelt vært mest fruktbare. Men også disse kvinnene har hatt betydelig nedgang i fruktbarheten de siste årene, forteller Østby.

I 2018 ble SFT for innvandrerkvinner fra Afrika målt til 2,55, en nedgang fra 3,06 i 2011. SFT for innvandrerkvinner fra Asia og EU/EØS-landene var henholdsvis 1,86 og 1,66. Det er viktig å understreke at samlet fruktbarhetstall for verdensdeler og særlig for enkeltland i større grad kan være preget av tilfeldige variasjoner fra ett år til et annet.

Figur 3. Samlet fruktbarhetstall (SFT) innvandrere etter mors landbakgrunn

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hele befolkningen 1.88 1.85 1.78 1.76 1.73 1.71 1.62 1.56
Innvandrere i alt 2.14 2.07 2 1.97 1.96 1.94 1.93 1.87
Europa: EU og EØS-land 1.99 1.88 1.83 1.78 1.77 1.75 1.7 1.66
Asia med Tyrkia 2.04 2.03 1.94 1.9 1.9 1.83 1.93 1.86
Afrika 3.06 3.04 2.8 2.81 2.78 2.81 2.78 2.55
Sør- og Mellom-Amerika 2.11 1.84 1.95 1.77 1.62 1.6 1.57 1.55
Nord-Amerika, Oseania 1.81 1.91 2.03 1.76 1.93 1.73 1.61 1.61
Resten av Europa 2.03 1.93 1.94 1.99 2.03 2.03 1.81 1.85

Kvinner fra Syria og Eritrea har høy fruktbarhet

Kvinner fra Syria og Eritrea har høy fruktbarhet, henholdsvis 3,51 og 3,27. En stor andel av innvandrerne fra disse landene har kort botid i Norge, og det er vanlig at særlig flyktningkvinner får barn kort tid etter at de får opphold i Norge. Også fruktbarheten til kvinner fra disse landene har gått ned sammenlignet med 2017 (se figur 4).

Innvandrerkvinner fra Somalia er også en gruppe som tradisjonelt har hatt høy fruktbarhet. I 2018 var SFT for somaliske kvinner 2,42, en nedgang på 0,41 sammenlignet med 2017. Innvandrerkvinner fra Polen, Litauen og Sverige har også høyere fruktbarhet enn kvinner som ikke har innvandret til Norge.

Fruktbarheten har gått ned også i Afrika og Asia, og fruktbarheten til innvandrere herfra ligger mellom opprinnelseslandet og det norske nivået, men nærmere det norske. Kvinner innvandret fra EU-land har ofte høyere fruktbarhet enn i opprinnelseslandet.

Figur 4. Samlet fruktbarhetstall (SFT) innvandrere etter mors landbakgrunn. Utvalgte land. 2017-2018

2017 2018
Syria 3.78 3.51
Eritrea 3.43 3.27
Somalia 2.83 2.42
Afghanistan 2.28 2.09
Irak 1.99 1.98
Sverige 1.81 1.87
Polen 1.82 1.78
Litauen 1.81 1.71
Tyskland 1.51 1.45

Kontakt