Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent. Renten for BSU (Boligsparing for ungdom) var 3,13 prosent i april.

  Artikkel
 • Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler

  Husholdningenes netto kjøp av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler var på 6,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2019. Det er det høyeste som er målt i finansregnskapet siden 4. kvartal 2009.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av april 2019, ned fra 5,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene økte i mars

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,02 prosentpoeng fra februar til mars 2019 til 2,52 prosent.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 84,2 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2019. Av dette kommer 16,4 milliarder kroner fra nettotegninger mens resten er verdiøkning av andelskapitalen.

  Artikkel
 • Kraftig verdiøkning etter det store fallet

  Markedsverdien til noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2019 og snudde til positiv utvikling fra det kraftige fallet i 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2019 var på 13,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 2,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 20,8 milliarder kroner i 1 kvartal 2019. Dette er en økning på 29,7 milliarder i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Nedgang i årsresultatet for de finansielle holdingselskapene

  Årsresultatet for de finansielle holdingselskapene ble redusert med 12 prosent fra 2017 til 2018. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte inntekter fra eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

  Artikkel
 • Liten auke i talet på konkursar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 1 333 konkursar, som er ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med same periode i fjor. Målt i absolutte tal var auka på 32 konkursar.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av mars 2019, ingen endring fra februar.

  Artikkel
 • Lavere fastrente i februar

  Fastrenta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng i februar til 2,87 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,4 prosent fram til utgangen av februar 2019, opp fra 3,6 prosent fram til utgangen av januar. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,7 prosent i samme periode, ned fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene falt i januar

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng i januar til 2,51 prosent.

  Artikkel