Rentene fortsetter å falle

Publisert:

Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent i mai 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser den laveste boliglånsrenta siden SSB startet med månedspublisering av rentene i desember 2013. På nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) falt renta med 0,35 prosentpoeng i mai 2020, til 1,88 prosent. Fastrenta på nye boliglån falt med 0,46 prosentpoeng til 1,83 prosent, mens flytrenta falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent. Renta på nye nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak falt fra 2,99 til 2,52 prosent.

Renta på utestående boliglån i alt falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent. Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,06 prosentpoeng til 2,71 prosent. Flytrenta falt med 0,36 prosentpoeng til 1,97 prosent. Renta på utestående nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak falt fra 3,27 til 2,99 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan. 2020 3.03 2.94 3.09 2.86 1.50
Feb. 2020 3.03 2.94 3.08 2.87 1.50
Mars 2020 2.77 2.54 2.99 2.84 0.25
April 2020 2.23 2.29 2.33 2.77 0.25
Mai 2020 1.88 1.83 1.97 2.71 0.00

Lavere innskuddsrente

Renta på innskudd i alt fra husholdninger falt med 0,27 prosentpoeng i mai  til 0,76 prosent. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,15 prosentpoeng til 0,30 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger falt med henholdsvis 0,26 og 0,33 prosentpoeng til 0,59 og 2,01 prosent i mai 2020. Renta på BSU (Boligsparing for ungdom) falt med 0,50 prosentpoeng til på 3,08 prosent.

Negative innskuddsmarginer

Bankenes innskuddsmargin var uendret på -0,32 prosent i mai 2020. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger ble redusert med 0,12 prosentpoeng til 1,60 prosent mens utlånsmarginen på utestående utlån falt med 0,11 prosentpoeng til 1,74 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,23 prosentpoeng i samme periode, til 0,28 prosent. Styringsrenten ble satt ned med 0,25 prosentpoeng til 0 prosent med virkning fra 8. mai.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug. 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des. 2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des. 2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan.2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb. 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mars 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
April 2020 1.72 1.85 0.51 -0.32
Mai 2020 1.60 1.74 0.28 -0.32

Faktaside