Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av mai, uendret fra måneden før.

Ved utgangen av mai 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 171 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
okt. 2015 5.6 6.4 3.7 7.6
nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
des. 2015 5.4 6.1 3.5 7.6
jan. 2016 5.3 6.1 3.5 6.2
feb. 2016 5.2 6 3.8 5.3
mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
apr. 2016 5.1 6 3.3 5.7
mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
jun. 2016 5 6 3 5.4
juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
aug. 2016 5 6.1 3 5
sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
mar. 2017 5.2 6.7 2.1 6.1
apr. 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
mai 2017 5.4 6.7 3 5.2
jun. 2017 5.6 6.6 4 5.3
juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
jun. 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
jun. 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
sep. 2019 5.8 5.1 6.9 7.0
okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6
nov. 2019 5.6 5.2 5.7 7.8
des. 2019 5.1 5.0 4.9 7.1
jan. 2020 5.0 4.9 4.5 7.4
feb. 2020 4.9 4.8 4.2 7.4
mar. 2020 4.7 4.7 4.0 6.9
apr. 2020 4.6 4.6 3.7 7.7
mai 2020 4.6 4.4 4.3 7.5

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 691 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 4,6 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 910 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 3,7 prosent forrige måned.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mai. Dette beløp seg til 4 978 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,5 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 4,4 prosent ved utgangen av mars.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 4,0 prosent ved utgangen av mai, opp fra 3,6 prosent måneden før.