251611_tabell_257116_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257116
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 912,31 912,61 751,71 827,2
Aksjer (unoterte)449,4470,0443,3432,8
Obligasjoner1 776,61 728,81 756,01 735,2
Sertifikater165,6173,9166,9170,4
Egenkapitalbevis28,930,128,031,3
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,544,07,313,4
Aksjer (unoterte)1,35,71,30,4
Obligasjoner11,524,89,010,1
Sertifikater0,30,30,30,3
Egenkapitalbevis0,21,2....