344000
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
344000
statistikk
2018-11-23T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8,8

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Alle sektorer
Andelskapital1 184 0871 168 8451 204 1291 241 248
Netto kjøp/salg-23 65927 394-5 6548 775
Offentlig forvaltning
Andelskapital15 54517 19417 61417 055
Netto kjøp/salg-228944240-98
Finansielle foretak
Andelskapital773 094768 435791 127818 746
Netto kjøp/salg-17 50019 933-1 2484 396
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital80 86781 89482 80284 473
Netto kjøp/salg-8614 207-1 2962 055
Husholdninger
Andelskapital167 896159 089159 104164 205
Netto kjøp/salg21232-6 077689
Ideelle organisasjoner
Andelskapital36 55334 82837 30037 886
Netto kjøp/salg-1 8574031 4251 486
Utlandet
Andelskapital109 907107 116115 828118 545
Netto kjøp/salg-3 2531 6321 227291
Ufordelt sektor
Andelskapital225289354338
Netto kjøp/salg194375-44

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Andelskapital i alt1 184 0871 168 8451 204 1291 241 248
Ikke-finansielle foretak80 86781 89482 80284 473
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 4247 9107 4527 386
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1131136970
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 7342 1281 7611 745
Private aksjeselskaper mv.68 75267 87769 56471 199
Personlige foretak133154149165
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 7113 7123 8073 908
Finansielle foretak773 094768 435791 127818 746
Norges Bank0000
Banker37 77630 88731 93131 634
Kredittforetak72437108243
Finansieringsselskaper83838585
Statlige låneinstitutter mv.560744581582
Finansielle holdingselskaper164165166168
Verdipapirfond153 359150 223152 965156 961
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 010427358329
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring67 45066 97670 74880 189
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser498 314503 611519 790533 595
Skadeforsikringsselskaper14 30614 88214 39514 960
Offentlig forvaltning15 54517 19417 61417 055
Statsforvaltningen2971 6231 6971 616
Kommuneforvaltningen15 24815 57115 91715 439
Ideelle organisasjoner36 55334 82837 30037 886
Husholdninger167 896159 089159 104164 205
Personlig næringsdrivende33363738
Borettslag o.l.2222
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.167 861159 051159 065164 165
Utlandet109 907107 116115 828118 545
Ufordelt sektor225289354338

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Totalt-23 65927 394-5 6548 775
Ikke-finansielle foretak-8614 207-1 2962 055
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-541 506-510-122
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-852-441
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.380418-380-33
Private aksjeselskaper mv.-8592 126-3681 998
Personlige foretak-1024-520
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-23313111191
Finansielle foretak-17 50019 933-1 2484 396
Norges Bank0000
Banker339-5 795629173
Kredittforetak0365-330135
Finansieringsselskaper-3100
Statlige låneinstitutter mv.-50185-1670
Finansielle holdingselskaper2000
Verdipapirfond-10 0383 317-1 380-567
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond638-574-71-32
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 4751 128494245
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-11 50220 325-1214 199
Skadeforsikringsselskaper-361981-302243
Offentlig forvaltning-228944240-98
Statsforvaltningen-403024387
Kommuneforvaltningen-188642197-185
Ideelle organisasjoner-1 8574031 4251 486
Husholdninger21232-6 077689
Personlig næringsdrivende49-31
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.17223-6 074688
Utlandet-3 2531 6321 227291
Ufordelt194375-44

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
4. kvartal 20171 190 14338 0883 22326 8266 9168 931256 551128 418120 050398 491153 35939 1365 6384 516
1. kvartal 20181 174 90144 6455 34322 6878 04410 365260 395131 141119 242381 611150 22331 3545 3354 516
2. kvartal 20181 210 18543 9945 08819 9687 60310 305260 494135 079128 509396 254152 96539 9455 4664 516
3. kvartal 20181 247 30448 6784 72519 6127 77912 023266 144137 654136 615409 228156 96137 6195 7504 516

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2018
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer675 432320 874109 15673 85758 5653 3641 241 248
Ikke-finansielle foretak28 64318 08519 43710 3186 8141 17684 473
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5491 8923 6031 339307 386
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1984300070
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.31634375030927..1 745
Private aksjeselskaper mv.26 55015 06713 4978 1876 7221 17671 199
Personlige foretak325725519..165
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1777181 54242843..3 908
Finansielle foretak440 708261 34456 63144 38113 6981 985818 746
Norges Bank0000000
Banker10 5268 1028 8712 5471 589..31 634
Kredittforetak02430000243
Finansieringsselskaper3810..1085
Statlige låneinstitutter mv.0361221000582
Finansielle holdingselskaper46..122....0168
Verdipapirfond109 58928 5919 3479 41222..156 961
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4419254624329
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring46 31511 8758 6026 4996 34255680 189
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser267 813206 44027 58624 5905 7411 425533 595
Skadeforsikringsselskaper6 3725 6321 6281 3271..14 960
Offentlig forvaltning5 0914 6605 9361 31256..17 055
Statsforvaltningen38555745820610..1 616
Kommuneforvaltningen4 7064 1035 4781 10646..15 439
Ideelle organisasjoner16 25711 0576 7642 9637658037 886
Husholdninger108 7555 5857 2247 35935 172109164 205
Personlig næringsdrivende14011013..38
Borettslag o.l.020..002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.108 7415 5837 2137 35935 159109164 165
Utlandet75 94120 07313 1347 5071 87614118 545
Ufordelt37703017184..338

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2018
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer8 7751 4781 3104 4271 637-10124
 
Ikke-finansielle foretak2 05579921 557-293-2157
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-122-130-15365-34200
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1100000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-33-7-37102-1..
Private aksjeselskaper mv.1 9981891 04895313-2127
Personlige foretak200-5-1036-1..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål191-461239-2-1..
Finansielle foretak4 3961 377-701 8471 224134
Norges Bank0000000
Banker173-55-3024121117..
Kredittforetak13501350000
Finansieringsselskaper0000..00
Statlige låneinstitutter mv.0000000
Finansielle holdingselskaper00..0....0
Verdipapirfond-567132-459-2390-1..
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-320-20-11-100
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring245-89-24-52414-94
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4 1991 1338261 506718160
Skadeforsikringsselskaper243256-226231-180..
Offentlig forvaltning-98-44-88-67120-19..
Statsforvaltningen8700-381250..
Kommuneforvaltningen-185-44-88-29-5-19..
Ideelle organisasjoner1 486195266854203-342
Husholdninger68916531626812910
Personlig næringsdrivende100100..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.68816531616812910
Utlandet291-220-65234317241
Ufordelt-44-2-410-21..

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB