369897
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
369897
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

12,7

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Alle sektorer
Andelskapital1 241 2501 164 8721 249 0631 284 827
Netto kjøp/salg8 778-2 11516 37912 702
Offentlig forvaltning
Andelskapital17 05515 14316 25317 344
Netto kjøp/salg-98-93716945
Finansielle foretak
Andelskapital818 737786 354841 630865 218
Netto kjøp/salg4 3973 89710 5068 310
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital84 48372 54075 08077 355
Netto kjøp/salg2 056-2 2207601 762
Husholdninger
Andelskapital164 204148 233160 884163 993
Netto kjøp/salg689-3381 830482
Ideelle organisasjoner
Andelskapital37 88631 29133 21133 903
Netto kjøp/salg1 486-1 790932690
Utlandet
Andelskapital118 547110 995121 849126 891
Netto kjøp/salg292-1 5611 801502
Ufordelt sektor
Andelskapital338316156123
Netto kjøp/salg-44-10-16611

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Andelskapital i alt1 241 2501 164 8721 249 0631 284 827
Ikke-finansielle foretak84 48372 54075 08077 355
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 3348 0817 2496 928
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar70687266
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 7451 8402 5622 205
Private aksjeselskaper mv.71 26159 21261 56164 773
Personlige foretak165156167166
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 9083 1833 4693 217
Finansielle foretak818 737786 354841 630865 218
Norges Bank0000
Banker31 63428 72428 79030 743
Kredittforetak243123183269
Finansieringsselskaper85262550
Statlige låneinstitutter mv.582453359649
Finansielle holdingselskaper1681661794 008
Verdipapirfond156 961151 414161 006164 230
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond329409767223
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring80 17894 34399 318104 626
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser533 597498 003536 501546 339
Skadeforsikringsselskaper14 96012 69314 50214 081
Offentlig forvaltning17 05515 14316 25317 344
Statsforvaltningen1 616581487527
Kommuneforvaltningen15 43914 56215 76616 817
Ideelle organisasjoner37 88631 29133 21133 903
Husholdninger164 204148 233160 884163 993
Personlig næringsdrivende38262924
Borettslag o.l.2333
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.164 164148 204160 852163 966
Utlandet118 547110 995121 849126 891
Ufordelt sektor338316156123

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Totalt8 778-2 11516 37912 702
Ikke-finansielle foretak2 056-2 2207601 762
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-122920-871-367
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1030
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-33238736-375
Private aksjeselskaper mv.1 999-2 9997112 798
Personlige foretak20-38-1
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål191-376173-293
Finansielle foretak4 3973 89710 5068 310
Norges Bank0000
Banker173-1 3081 1392 009
Kredittforetak135-1206685
Finansieringsselskaper0-63013
Statlige låneinstitutter mv.0-129-95288
Finansielle holdingselskaper02103 820
Verdipapirfond-5676 828662-148
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-3283356-549
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2464 230-1232 368
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4 199-4 6217 2661 050
Skadeforsikringsselskaper243-1 0051 225-626
Offentlig forvaltning-98-93716945
Statsforvaltningen87-228-10038
Kommuneforvaltningen-185135816907
Ideelle organisasjoner1 486-1 790932690
Husholdninger689-3381 830482
Personlig næringsdrivende10-1-6
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.688-3381 831488
Utlandet292-1 5611 801502
Ufordelt-44-10-16611

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
3. kvartal 20181 247 30648 6784 72519 6127 72212 023266 023137 801136 615409 319156 96137 5615 7504 516
4. kvartal 20181 170 92840 4285 41318 3177 38010 079263 545139 931119 453377 380151 41427 8695 2034 516
1. kvartal 20191 255 11941 1235 38917 4379 20810 705265 656147 137128 950419 433161 00639 2015 3584 516
2. kvartal 20191 290 88344 3614 79617 70311 79010 194273 371155 820128 169427 560164 23042 3386 0364 516

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2019
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer692 228333 312115 66581 73058 3803 5121 284 827
Ikke-finansielle foretak25 21216 09518 16210 7065 8981 28277 355
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1571 9304 008830306 928
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1574400066
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2523149796293102 205
Private aksjeselskaper mv.23 68313 27611 9978 7405 7951 28264 773
Personlige foretak3557640280166
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 0705111 1284674103 217
Finansielle foretak460 450275 73563 98648 69514 3921 959865 218
Norges Bank0000000
Banker8 4909 1719 4362 6321 014030 743
Kredittforetak02690000269
Finansieringsselskaper005000050
Statlige låneinstitutter mv.6256387000649
Finansielle holdingselskaper473 82712410004 008
Verdipapirfond119 54724 5099 81710 35700164 230
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond46171332124223
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring52 17420 44914 4219 9867 044551104 626
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser274 151211 69928 40624 3496 3301 404546 339
Skadeforsikringsselskaper5 9895 5381 2121 3402014 081
Offentlig forvaltning4 4223 9767 2091 70334017 344
Statsforvaltningen337243231130527
Kommuneforvaltningen4 4193 9396 9661 47221016 817
Ideelle organisasjoner14 23810 0925 2823 46772110333 903
Husholdninger106 8826 9256 9147 62335 497153163 993
Personlig næringsdrivende110706024
Borettslag o.l.0300003
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.106 8716 9226 9077 62335 491153163 966
Utlandet80 98920 48414 0819 5171 80515126 891
Ufordelt3553119330123

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2019
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer12 702-2 9198 5222 0924 40258718
 
Ikke-finansielle foretak1 762-4123411 650377-165-29
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-367-19511-40-14300
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-375-62-368-630
Private aksjeselskaper mv.2 798-1234192 210489-168-29
Personlige foretak-14-51-100
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-293-92-86-1533800
Finansielle foretak8 310-2 8667 6276502 1637316
Norges Bank0000000
Banker2 009-1 0261 0022 084-29-220
Kredittforetak850850000
Finansieringsselskaper130-1225000
Statlige låneinstitutter mv.288039249000
Finansielle holdingselskaper3 82003 8200000
Verdipapirfond-148-443-9012026500
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-5490-2-546-100
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 368-343899808959406
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1 050-1 0302 486-2 1079887130
Skadeforsikringsselskaper-626-24-60017-1900
Offentlig forvaltning945-899378016100
Statsforvaltningen380042-400
Kommuneforvaltningen907-899373816500
Ideelle organisasjoner690318-603686130
Husholdninger48230466-204836541
Personlig næringsdrivende-61000-70
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.48829466-204837241
Utlandet50210055-1 1521 552-530
Ufordelt11000560

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB