343996
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
343996
statistikk
2018-08-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-5,7

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Alle sektorer
Andelskapital1 168 3041 184 0871 168 8451 204 128
Netto kjøp/salg16 399-23 65927 319-5 685
Offentlig forvaltning
Andelskapital15 53215 54517 19417 614
Netto kjøp/salg509-228944240
Finansielle foretak
Andelskapital758 812773 094768 435791 127
Netto kjøp/salg11 864-17 50019 933-1 248
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital82 53880 86781 89482 802
Netto kjøp/salg2 797-8614 132-1 307
Husholdninger
Andelskapital167 371167 896159 089159 104
Netto kjøp/salg1 37121232-6 077
Ideelle organisasjoner
Andelskapital36 90636 55334 82837 300
Netto kjøp/salg138-1 8574031 425
Utlandet
Andelskapital106 965109 907107 116115 827
Netto kjøp/salg-278-3 2531 6321 207
Ufordelt sektor
Andelskapital180225289354
Netto kjøp/salg-2194375

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Andelskapital i alt1 168 3041 184 0871 168 8451 204 128
Ikke-finansielle foretak82 53880 86781 89482 802
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 4546 4247 9107 452
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar19811311369
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 3411 7342 1281 761
Private aksjeselskaper mv.69 67368 75267 87769 564
Personlige foretak145133154149
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 7273 7113 7123 807
Finansielle foretak758 812773 094768 435791 127
Norges Bank0000
Banker35 18737 77630 88731 931
Kredittforetak7272437108
Finansieringsselskaper85838385
Statlige låneinstitutter mv.613560744581
Finansielle holdingselskaper163164165166
Verdipapirfond156 790153 359150 223152 965
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3731 010427358
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring57 56167 45066 97670 748
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser494 371498 314503 611519 790
Skadeforsikringsselskaper13 59714 30614 88214 395
Offentlig forvaltning15 53215 54517 19417 614
Statsforvaltningen3342971 6231 697
Kommuneforvaltningen15 19815 24815 57115 917
Ideelle organisasjoner36 90636 55334 82837 300
Husholdninger167 371167 896159 089159 104
Personlig næringsdrivende32333637
Borettslag o.l.2222
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.167 337167 861159 051159 065
Utlandet106 965109 907107 116115 827
Ufordelt sektor180225289354

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Totalt16 399-23 65927 319-5 685
Ikke-finansielle foretak2 797-8614 132-1 307
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.789-541 506-510
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-30-852-44
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0380418-380
Private aksjeselskaper mv.1 883-8592 051-379
Personlige foretak9-1024-5
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål146-23313111
Finansielle foretak11 864-17 50019 933-1 248
Norges Bank0000
Banker-562339-5 795629
Kredittforetak00365-330
Finansieringsselskaper0-310
Statlige låneinstitutter mv.-126-50185-167
Finansielle holdingselskaper-79200
Verdipapirfond-1 199-10 0383 317-1 380
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond50638-574-71
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3933 4751 128494
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser11 175-11 50220 325-121
Skadeforsikringsselskaper2 212-361981-302
Offentlig forvaltning509-228944240
Statsforvaltningen231-4030243
Kommuneforvaltningen278-188642197
Ideelle organisasjoner138-1 8574031 425
Husholdninger1 37121232-6 077
Personlig næringsdrivende049-3
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 37117223-6 074
Utlandet-278-3 2531 6321 207
Ufordelt-2194375

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
Rettet. 28.08.2018
3. kvartal 20171 174 07443 2464 32925 53519 1068 963250 864128 264119 359376 123156 79034 0005 4592 037
4. kvartal 20171 189 85740 1953 22326 8266 9168 931256 551128 418120 050398 491153 35939 2235 6382 037
1. kvartal 20181 174 61543 1753 62224 4088 2999 454261 306130 908119 242381 612150 22334 9945 3352 037
2. kvartal 20181 209 89842 5243 86221 1947 6119 369261 430134 862128 510396 255152 96543 8145 4662 037

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2018
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer649 142318 844104 45570 79957 6013 2871 204 128
Ikke-finansielle foretak28 64017 51418 10110 5516 8531 14382 802
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6491 9013 2271 672307 452
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1884300069
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.31338173629437..1 761
Private aksjeselskaper mv.26 36214 39512 7748 1416 7491 14369 564
Personlige foretak3262161821..149
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 2667671 30542643..3 807
Finansielle foretak419 852259 53253 74442 60613 4321 959791 127
Norges Bank0000000
Banker11 1398 3878 4412 3991 564..31 931
Kredittforetak01080000108
Finansieringsselskaper3810..1085
Statlige låneinstitutter mv.0360221000581
Finansielle holdingselskaper44..122....0166
Verdipapirfond105 11628 9909 5579 28121..152 965
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4239264724358
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring40 3669 9427 6855 9716 24453970 748
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser257 317205 78226 06223 6145 5991 416519 790
Skadeforsikringsselskaper5 8255 8431 3921 3341..14 395
Offentlig forvaltning5 1365 0826 1411 19362..17 614
Statsforvaltningen37867157276....1 697
Kommuneforvaltningen4 7584 4115 5691 11762..15 917
Ideelle organisasjoner16 16511 2776 2702 7267867637 300
Husholdninger104 7945 2647 2567 23434 46296159 104
Personlig næringsdrivende14010013..37
Borettslag o.l.020..002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.104 7805 2627 2467 23434 44996159 065
Utlandet74 51420 09812 9136 4651 82413115 827
Ufordelt41773024182..354

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2018
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer-5 685-2 020-2 52131-1 35512753
 
Ikke-finansielle foretak-1 30755201-1 667212-14941
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-510-60-127-122-20100
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-4460-50000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-3801-2-378-21..
Private aksjeselskaper mv.-379100306-1 083409-15241
Personlige foretak-5-1-5100..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål11929-3562..
Finansielle foretak-1 248529-4 0211631 977997
Norges Bank0000000
Banker629-5951431 04046-4..
Kredittforetak-3300-3300000
Finansieringsselskaper0000..00
Statlige låneinstitutter mv.-1670-117-50000
Finansielle holdingselskaper00..0....0
Verdipapirfond-1 38032-1 785-218593-2..
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-7100-69-200
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring494-177250135207737
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-1211 552-2 084-6691 048320
Skadeforsikringsselskaper-302-283-98-6850..
Offentlig forvaltning240-129-90383760..
Statsforvaltningen430-1501930....
Kommuneforvaltningen197-12960190760..
Ideelle organisasjoner1 425449367599820
Husholdninger-6 077-2 420171-140-3 793985
Personlig næringsdrivende-3-80005..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-6 074-2 412171-140-3 793935
Utlandet1 207-496825693174110
Ufordelt75-8260-966..

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB