404128
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
404128
statistikk
2020-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-55,7

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Alle sektorer
Andelskapital1 284 8221 312 8361 360 0181 175 777
Netto kjøp/salg12 699-7 149523-55 728
Offentlig forvaltning
Andelskapital17 34417 47916 49914 913
Netto kjøp/salg945-128-1 299-540
Finansielle foretak
Andelskapital865 215881 287903 188779 573
Netto kjøp/salg8 310-8 847-6 101-39 332
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital77 35378 92183 43867 732
Netto kjøp/salg1 760-1401 844-7 930
Husholdninger
Andelskapital163 994168 409182 403155 185
Netto kjøp/salg4803623 788-5 797
Ideelle organisasjoner
Andelskapital33 90233 78835 19832 202
Netto kjøp/salg691-479368-354
Utlandet
Andelskapital126 890132 834139 176126 033
Netto kjøp/salg5022 0911 918-1 774
Ufordelt sektor
Andelskapital124118116139
Netto kjøp/salg11-85-1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Andelskapital i alt1 284 8221 312 8361 360 0181 175 777
Ikke-finansielle foretak77 35378 92183 43867 732
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 9276 4676 4275 011
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar66666865
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 2052 2581 5641 259
Private aksjeselskaper mv.64 77166 35871 74357 874
Personlige foretak167164167150
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 2173 6083 4693 373
Finansielle foretak865 215881 287903 188779 573
Norges Bank0000
Banker30 74231 03525 50522 114
Kredittforetak269170199431
Finansieringsselskaper50505160
Statlige låneinstitutter mv.649616499466
Finansielle holdingselskaper4 0083 5083 4483 435
Verdipapirfond164 230157 212164 465136 613
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond223545655676
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring104 625107 225114 94797 281
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser546 338566 806579 070505 030
Skadeforsikringsselskaper14 08114 12014 34913 467
Offentlig forvaltning17 34417 47916 49914 913
Statsforvaltningen527679752729
Kommuneforvaltningen16 81716 80015 74714 184
Ideelle organisasjoner33 90233 78835 19832 202
Husholdninger163 994168 409182 403155 185
Personlig næringsdrivende25242724
Borettslag o.l.3430
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.163 966168 381182 373155 161
Utlandet126 890132 834139 176126 033
Ufordelt sektor124118116139

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Totalt12 699-7 149523-55 728
Ikke-finansielle foretak1 760-1401 844-7 930
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-367-500-33-1 255
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar000-1
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-37522-715-195
Private aksjeselskaper mv.2 79782 795-6 601
Personlige foretak-2-31-1
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-293333-204123
Finansielle foretak8 310-8 847-6 101-39 332
Norges Bank0000
Banker2 00873-4 609-1 914
Kredittforetak85-10027236
Finansieringsselskaper130010
Statlige låneinstitutter mv.288-35-120-18
Finansielle holdingselskaper3 820-518-77-63
Verdipapirfond-147-13 092818-13 431
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-5493197345
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 3689583 569-5 523
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1 0503 859-5 660-19 033
Skadeforsikringsselskaper-626-311-122359
Offentlig forvaltning945-128-1 299-540
Statsforvaltningen38146596
Kommuneforvaltningen907-274-1 358-546
Ideelle organisasjoner691-479368-354
Husholdninger4803623 788-5 797
Personlig næringsdrivende-6-210
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.4863643 787-5 797
Utlandet5022 0911 918-1 774
Ufordelt11-85-1

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
2. kvartal 20191 291 44242 3114 79617 7049 73710 194273 351158 091128 169427 621164 23047 9266 0361 276
3. kvartal 20191 319 45640 9914 92118 3469 44710 065275 239167 435130 103455 291157 21242 9626 1671 276
4. kvartal 20191 366 63843 8415 72222 6419 1599 888273 478163 689139 993475 797164 46549 5827 1071 276
1. kvartal 20201 182 39756 1375 05910 9639 2436 698248 875166 716100 739395 437136 61339 3405 3001 276

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2020
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer616 576320 72296 79584 59053 9203 1741 175 777
Ikke-finansielle foretak22 59812 23213 34713 0785 1731 30467 732
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.131 6252 598774105 011
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1384400065
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1642754523323601 259
Private aksjeselskaper mv.21 2679 8748 91011 4485 0711 30457 874
Personlige foretak2416678260150
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1174341 3374463903 373
Finansielle foretak396 080269 96552 81646 69212 3971 624779 573
Norges Bank0000000
Banker5 4357 9636 5051 620592022 114
Kredittforetak033497000431
Finansieringsselskaper225600060
Statlige låneinstitutter mv.5248213000466
Finansielle holdingselskaper03 3021249003 435
Verdipapirfond97 69625 3245 4918 10200136 613
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3923609023676
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring48 41119 68911 49111 2726 31510397 281
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser239 347207 46227 14724 0685 4881 518505 030
Skadeforsikringsselskaper5 1455 6181 0831 6210013 467
Offentlig forvaltning3 9333 9855 6111 35628014 913
Statsforvaltningen267321327120729
Kommuneforvaltningen3 9313 9185 2901 02916014 184
Ideelle organisasjoner14 3499 7904 6042 7506307932 202
Husholdninger101 4543 8236 3869 41333 952156155 185
Personlig næringsdrivende90618024
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.101 4453 8236 3809 41233 944156155 161
Utlandet78 14620 92413 99911 2801 67311126 033
Ufordelt1633221670139

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2020
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer-55 728-35 486-6 507-9 392-1 875-2 51244
 
Ikke-finansielle foretak-7 930-1 331-392-4 134-1 608-49530
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-1 2555-159-1 1161500
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-1-201000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-195-14-26-127-3460
Private aksjeselskaper mv.-6 601-1 336-235-2 964-1 595-50130
Personlige foretak-1-202-100
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål123182870700
Finansielle foretak-39 332-28 786-6 202-3 978338-700-4
Norges Bank0000000
Banker-1 914-663-651-415-16-1690
Kredittforetak2360136100000
Finansieringsselskaper10226000
Statlige låneinstitutter mv.-1806-24000
Finansielle holdingselskaper-63-39-240000
Verdipapirfond-13 431-8 529-2 568-753-1 58100
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond450-569-1900
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-5 523-1 857-245-2 674-272-471-4
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-19 033-17 450-2 999-3371 811-580
Skadeforsikringsselskaper359-25014650415-20
Offentlig forvaltning-540-6359-443-85-80
Statsforvaltningen60170-20
Kommuneforvaltningen-546-6358-450-85-60
Ideelle organisasjoner-354161-61-167-2872-2
Husholdninger-5 797-3 073154-198-1 431-1 26920
Personlig næringsdrivende0-100010
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-5 797-3 072154-198-1 431-1 27020
Utlandet-1 774-2 393-65-4721 197-410
Ufordelt-1-1001-10

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB