320683
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
320683
statistikk
2018-02-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Alle sektorer
Andelskapital1 112 2741 148 0411 168 3041 184 087
Netto kjøp/salg32 71617 01916 399-23 659
Offentlig forvaltning
Andelskapital14 27814 93815 53215 545
Netto kjøp/salg215505509-228
Finansielle foretak
Andelskapital712 093734 850758 812773 094
Netto kjøp/salg26 52711 75011 864-17 500
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital79 25582 06082 53880 867
Netto kjøp/salg4 9461 8142 797-861
Husholdninger
Andelskapital161 865166 429167 371167 896
Netto kjøp/salg1 9761 1601 37121
Ideelle organisasjoner
Andelskapital33 61036 98336 90636 553
Netto kjøp/salg-1582 846138-1 857
Utlandet
Andelskapital111 015112 604106 965109 907
Netto kjøp/salg-818-1 046-278-3 253
Ufordelt sektor
Andelskapital158177180225
Netto kjøp/salg28-10-219

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Andelskapital i alt1 112 2741 148 0411 168 3041 184 087
Ikke-finansielle foretak79 25582 06082 53880 867
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.4 4595 6066 4546 424
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar275227198113
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 6871 3571 3411 734
Private aksjeselskaper mv.67 94070 04269 67368 752
Personlige foretak298280145133
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 5964 5484 7273 711
Finansielle foretak712 093734 850758 812773 094
Norges Bank0000
Banker26 40335 42635 18737 776
Kredittforetak60727272
Finansieringsselskaper5858583
Statlige låneinstitutter mv.783737613560
Finansielle holdingselskaper236239163164
Verdipapirfond154 221155 575156 790153 359
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2773463731 010
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring52 86355 17957 56167 450
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser466 334476 319494 371498 314
Skadeforsikringsselskaper10 91110 87213 59714 306
Offentlig forvaltning14 27814 93815 53215 545
Statsforvaltningen119102334297
Kommuneforvaltningen14 15914 83615 19815 248
Ideelle organisasjoner33 61036 98336 90636 553
Husholdninger161 865166 429167 371167 896
Personlig næringsdrivende31313233
Borettslag o.l.3222
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.161 831166 396167 337167 861
Utlandet111 015112 604106 965109 907
Ufordelt sektor158177180225

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Totalt32 71617 01916 399-23 659
Ikke-finansielle foretak4 9461 8142 797-861
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3531 136789-54
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-45-50-30-85
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.29-3410380
Private aksjeselskaper mv.4 3151 1901 883-859
Personlige foretak144-139-10
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål150-108146-233
Finansielle foretak26 52711 75011 864-17 500
Norges Bank0000
Banker2 1198 138-562339
Kredittforetak21000
Finansieringsselskaper2800-3
Statlige låneinstitutter mv.128-52-126-50
Finansielle holdingselskaper31-792
Verdipapirfond9 869-1 077-1 199-10 038
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1126850638
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 6421 2163933 475
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser11 7613 53011 175-11 502
Skadeforsikringsselskaper1 113-1642 212-361
Offentlig forvaltning215505509-228
Statsforvaltningen-124-43231-40
Kommuneforvaltningen339548278-188
Ideelle organisasjoner-1582 846138-1 857
Husholdninger1 9761 1601 37121
Personlig næringsdrivende2004
Borettslag o.l.2000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 9721 1601 37117
Utlandet-818-1 046-278-3 253
Ufordelt28-10-219

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
1. kvartal 20171 118 04442 9814 16816 62819 2789 234239 457121 082110 930355 997154 22137 9664 0662 037
2. kvartal 20171 153 81141 1254 27321 00418 6579 301253 482123 537112 641363 428155 57543 9194 8322 037
3. kvartal 20171 174 07443 2464 32925 53519 1068 963253 346125 816119 359376 123156 79033 9665 4592 037
4. kvartal 20171 189 85740 1953 22326 8266 9168 931256 551128 418120 050398 491153 35939 2235 6382 037

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2017
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer635 593312 886105 83168 71956 7784 2801 184 087
Ikke-finansielle foretak28 90316 37617 9499 7156 8961 02880 867
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.8251 6631 9292 005206 424
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar13892000113
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.26738176928928..1 734
Private aksjeselskaper mv.26 52013 50813 8887 0046 8041 02868 752
Personlige foretak3453151021..133
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 2447631 25640741..3 711
Finansielle foretak400 447259 41259 43138 86412 9372 003773 094
Norges Bank0000000
Banker10 0539 32613 7812 8971 719..37 776
Kredittforetak072000072
Finansieringsselskaper3800..0083
Statlige låneinstitutter mv.0347213000560
Finansielle holdingselskaper43..121....0164
Verdipapirfond101 13633 17010 6658 36919..153 359
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond42409167231 010
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring38 71810 4847 5144 5595 66251367 450
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser243 779200 41525 21621 8835 5341 487498 314
Skadeforsikringsselskaper6 6735 4781 0051 1491..14 306
Offentlig forvaltning4 8754 2305 42893577..15 545
Statsforvaltningen533255..4..297
Kommuneforvaltningen4 8704 1975 17393573..15 248
Ideelle organisasjoner16 55711 1205 3212 6847977436 553
Husholdninger109 2804 7337 47610 88434 3601 163167 896
Personlig næringsdrivende180609..33
Borettslag o.l.020..002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.109 2624 7317 47010 88434 3511 163167 861
Utlandet75 49216 98310 1975 6211 60212109 907
Ufordelt39322916109..225

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2017
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer-23 659-13 190-14 0301871 5791 565230
 
Ikke-finansielle foretak-861-312-633-43564162293
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-54-18314910600
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-85-50-80000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.380-28-79473131..
Private aksjeselskaper mv.-859-75-618-575-44160293
Personlige foretak-10-3-7000..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-233-1857-262-111..
Finansielle foretak-17 500-4 704-14 167-1 1461 72277222
Norges Bank0000000
Banker339-213775-512120169..
Kredittforetak0000000
Finansieringsselskaper-30-30..00
Statlige låneinstitutter mv.-50086-136000
Finansielle holdingselskaper20..2....0
Verdipapirfond-10 038-5 921-1 050-3 3773082..
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond63835-2601301
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 4751 7736212123345331
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-11 502-116-14 3801 9859216820
Skadeforsikringsselskaper-361-262-21479360..
Offentlig forvaltning-228-252-1952-2-7..
Statsforvaltningen-40-4-18-18..0..
Kommuneforvaltningen-188-248-170-2-7..
Ideelle organisasjoner-1 857-714-143-829-159-9-3
Husholdninger217287-299-532641-82
Personlig næringsdrivende440000..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.173287-299-532641-82
Utlandet-3 253-7 2156272 84448380
Ufordelt1901803-2..

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB