329463
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
329463
statistikk
2018-05-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

27,3

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Alle sektorer
Andelskapital1 148 0411 168 3041 184 0871 168 845
Netto kjøp/salg17 01916 399-23 65927 319
Offentlig forvaltning
Andelskapital14 93815 53215 54517 194
Netto kjøp/salg505509-228944
Finansielle foretak
Andelskapital734 850758 812773 094768 435
Netto kjøp/salg11 75011 864-17 50019 933
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital82 06082 53880 86781 894
Netto kjøp/salg1 8142 797-8614 132
Husholdninger
Andelskapital166 429167 371167 896159 089
Netto kjøp/salg1 1601 37121232
Ideelle organisasjoner
Andelskapital36 98336 90636 55334 828
Netto kjøp/salg2 846138-1 857403
Utlandet
Andelskapital112 604106 965109 907107 116
Netto kjøp/salg-1 046-278-3 2531 632
Ufordelt sektor
Andelskapital177180225289
Netto kjøp/salg-10-21943

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Andelskapital i alt1 148 0411 168 3041 184 0871 168 845
Ikke-finansielle foretak82 06082 53880 86781 894
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 6066 4546 4247 910
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar227198113113
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 3571 3411 7342 128
Private aksjeselskaper mv.70 04269 67368 75267 877
Personlige foretak280145133154
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 5484 7273 7113 712
Finansielle foretak734 850758 812773 094768 435
Norges Bank0000
Banker35 42635 18737 77630 887
Kredittforetak727272437
Finansieringsselskaper85858383
Statlige låneinstitutter mv.737613560744
Finansielle holdingselskaper239163164165
Verdipapirfond155 575156 790153 359150 223
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3463731 010427
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring55 17957 56167 45066 976
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser476 319494 371498 314503 611
Skadeforsikringsselskaper10 87213 59714 30614 882
Offentlig forvaltning14 93815 53215 54517 194
Statsforvaltningen1023342971 623
Kommuneforvaltningen14 83615 19815 24815 571
Ideelle organisasjoner36 98336 90636 55334 828
Husholdninger166 429167 371167 896159 089
Personlig næringsdrivende31323336
Borettslag o.l.2222
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.166 396167 337167 861159 051
Utlandet112 604106 965109 907107 116
Ufordelt sektor177180225289

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Totalt17 01916 399-23 65927 319
Ikke-finansielle foretak1 8142 797-8614 132
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 136789-541 506
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-50-30-852
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-3410380418
Private aksjeselskaper mv.1 1901 883-8592 051
Personlige foretak-139-1024
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-108146-233131
Finansielle foretak11 75011 864-17 50019 933
Norges Bank0000
Banker8 138-562339-5 795
Kredittforetak1000365
Finansieringsselskaper800-31
Statlige låneinstitutter mv.-52-126-50185
Finansielle holdingselskaper1-7920
Verdipapirfond-1 077-1 199-10 0383 317
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6850638-574
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 2163933 4751 128
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser3 53011 175-11 50220 325
Skadeforsikringsselskaper-1642 212-361981
Offentlig forvaltning505509-228944
Statsforvaltningen-43231-40302
Kommuneforvaltningen548278-188642
Ideelle organisasjoner2 846138-1 857403
Husholdninger1 1601 37121232
Personlig næringsdrivende0049
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 1601 37117223
Utlandet-1 046-278-3 2531 632
Ufordelt-10-21943

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
2. kvartal 20171 153 81141 1254 27321 00418 6579 301253 482123 537112 641363 428155 57543 9194 8322 037
3. kvartal 20171 174 07443 2464 32925 53519 1068 963253 346125 816119 359376 123156 79033 9665 4592 037
4. kvartal 20171 189 85740 1953 22326 8266 9168 931256 551128 418120 050398 491153 35939 2235 6382 037
1. kvartal 20181 174 61543 1753 62224 4088 2999 454261 315130 908118 600381 562150 22335 6775 3352 037

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2018
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer612 067320 540104 05271 84155 9514 3941 168 845
Ikke-finansielle foretak26 99417 13519 55710 3366 7891 08381 894
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6572 0183 3361 897207 910
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar12893000113
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2913801 11131135..2 128
Private aksjeselskaper mv.24 82013 92413 6667 6936 6911 08367 877
Personlige foretak3268151821..154
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1827371 33641740..3 712
Finansielle foretak393 209263 94554 32940 89212 9273 133768 435
Norges Bank0000000
Banker9 9198 2097 4752 3941 7421 14930 887
Kredittforetak04370000437
Finansieringsselskaper2810..0083
Statlige låneinstitutter mv.0474270000744
Finansielle holdingselskaper43..122....0165
Verdipapirfond98 92431 57510 5659 13821..150 223
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4239331924427
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring37 7669 7367 5425 6495 75952366 976
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser240 189207 47126 63122 4615 4021 457503 611
Skadeforsikringsselskaper6 3245 9231 3931 2411..14 882
Offentlig forvaltning5 0775 1885 7591 11159..17 194
Statsforvaltningen354817377750..1 623
Kommuneforvaltningen4 7234 3715 3821 03659..15 571
Ideelle organisasjoner14 77710 8685 6512 6937647534 828
Husholdninger101 9565 0547 37410 96633 64990159 089
Personlig næringsdrivende1901007..36
Borettslag o.l.020..002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.101 9375 0527 36410 96633 64290159 051
Utlandet69 99818 29411 3525 8101 64913107 116
Ufordelt56563033114..289

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2018
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer27 31910 42412 717-1 1994 496751130
 
Ikke-finansielle foretak4 132-5601 5092 07388618143
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 506-1343671 412-13900
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar2002000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.418348346228..
Private aksjeselskaper mv.2 051-4711 11021098617343
Personlige foretak24115080..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål13110910390..
Finansielle foretak19 93313 3078 431-5 0302 83431475
Norges Bank0000000
Banker-5 795383-1 004-4 849-49810270
Kredittforetak36503650000
Finansieringsselskaper1010..00
Statlige låneinstitutter mv.185012857000
Finansielle holdingselskaper00..0....0
Verdipapirfond3 3173 165-930-591 1374..
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-5740-1-576201
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 128459-625-121 1301714
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 3259 3049 99722965370
Skadeforsikringsselskaper981-4500387980..
Offentlig forvaltning94489529237104-15..
Statsforvaltningen3028299-10-4..
Kommuneforvaltningen64281230238104-11..
Ideelle organisasjoner403-555385460126-130
Husholdninger232-518395-4718320912
Personlig næringsdrivende96040-1..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.223-524395-5118321012
Utlandet1 632-1 3391 4421 107348740
Ufordelt430261151..

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB