Tabell

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer71 23172 05770 10870 39173 46573 50771 99971 37670 35269 91770 03368 33766 838
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester2 9072 8922 9472 9093 4053 3703 3403 3243 3243 3163 2823 2653 219
Skogbruk og tilknyttede tjenester821817806773840839796801812816820832836
Fiske og fangst77767373817887838080838283
Fiskeoppdrett og klekkerier1 6661 6301 6341 6661 8001 7271 6491 7151 6951 7391 7861 6801 608
Bergverksdrift og utvinning11 2371 2031 2001 1831 2301 1101 0951 0131 0091 0311 0271 0471 009
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 3252 5322 1612 2311 8921 8601 824451456463487476455
Utvinning av råolje og naturgass1 0371 0961 0481 0149761 3671 337888992869291
Industri7 0987 6457 1366 6827 4637 2787 2747 5677 1357 0147 4906 9586 845
Bygging av skip og båter356362365362402364371370375382398378377
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning202201200200204204192200200194191179184
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 1971 2411 1301 2181 2621 5381 4871 5031 4471 4611 5211 4081 387
Utvikling av byggeprosjekter263270284277459460445461458461472423472
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers11 61611 59111 47711 50812 01012 01711 87011 90911 83911 83911 87411 74011 609
Varehandel, reparasjon av motorvogner9 3909 3709 3989 6959 98710 1929 7509 6339 5679 5389 79610 0029 761
Utenriks sjøfart og rørtransport14 6064 9314 7544 9624 8024 5674 1936 4876 2976 3415 6805 3634 859
Transport ellers og lagring19 8409 7709 1289 0889 4419 3909 3848 8878 7568 6568 6528 4278 337
Overnattings - og serveringsvirksomhet807793801464512447436440439442450410441
Informasjon og kommunikasjon1 5141 4001 4861 3511 4301 6191 5051 5571 6471 4311 3351 4601 279
Omsetning og drift av fast eiendom1 4111 4031 4291 4281 5081 4961 4471 4491 4311 3961 4211 3791 425
Faglig og finansiell tjenesteyting2 3592 2472 2272 3032 3922 4052 3562 3532 2362 1352 1752 1512 131
Forretningsmessig tjenesteyting7 4997 5487 4378 0558 3428 1258 1468 0538 0498 1358 0127 6467 524
Tjenesteytende næringer ellers3 0013 0372 9862 9483 0293 0553 0163 0323 0092 9542 9972 9422 906