Tabell

Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 2324 3034 3574 4384 1554 1344 1084 1484 0964 1384 2044 1824 268
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner511532580571794678708617647670557561574
Utlån til og fordringer på kunder306 557304 525302 397301 533298 743298 110300 474299 116296 823293 558292 283292 069290 710
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.97979776817171715050515353
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler29303030303131313131313232
Andre eiendeler3 0363 1873 0673 0593 1677 8493 4893 1283 0793 5683 6973 4273 505
Sum eiendeler314 462312 673310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån305 824303 852301 808300 914297 860297 064299 456298 466296 229293 033291 558291 249290 145
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 4425 4395 4185 5476 07610 7406 3345 3655 2185 8266 1265 8465 880
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld311 267309 292307 225306 461303 936307 804305 790303 831301 447298 859297 684297 096296 025
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5131 5131 5131 4481 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 252
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital1 8211 8211 8501 8501 8571 8691 8691 8821 8821 8821 8821 8941 894
Ufordelt resultat-13848-60-53-75-52-3014614722684-29
Sum egenkapital3 1953 3823 3033 2463 0343 0683 0913 2803 2803 1563 1403 2293 117
 
Sum gjeld og egenkapital314 462312 673310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142