Tabell

Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer76 29176 52876 35176 27676 42676 35875 84375 74075 64575 61575 36075 36675 223
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester5 0425 0665 1015 1455 1505 1205 1225 1055 0975 0815 0755 0485 019
Skogbruk og tilknyttede tjenester114120121121122122122119119118112112113
Fiske og fangst5 0475 0635 0455 0224 9945 0245 0145 0615 0755 0054 9924 8964 867
Fiskeoppdrett og klekkerier358358321323324328331332334336341349351
Bergverksdrift og utvinning123242424636363636364657272
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1............0000000
Utvinning av råolje og naturgass..........................
Industri2 1152 1292 1492 1532 2582 2892 2932 3802 4002 4612 4702 4982 511
Bygging av skip og båter318321322324317218221224236237236245249
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning101101102103102100101999999989899
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet28282828282929292929232828
Utvikling av byggeprosjekter1 001953895899896889884890903893897887881
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers331321320333331332327327326326304305305
Varehandel, reparasjon av motorvogner132138141142152140144146149150148154157
Utenriks sjøfart og rørtransport1114114119120119120124124127128797980
Transport ellers og lagring1398397402405407413363364368371376379377
Overnattings - og serveringsvirksomhet956899896898899902895878877879875874878
Informasjon og kommunikasjon179182173179181176176172166167170166163
Omsetning og drift av fast eiendom44 40944 60044 64244 65544 74344 99744 85944 73444 60044 60344 70844 81144 792
Faglig og finansiell tjenesteyting452452454449458481483475467460459512517
Forretningsmessig tjenesteyting199199198198198193193190203199196197197
Tjenesteytende næringer ellers14 97515 06114 90014 75514 68414 42314 09914 02914 00614 00813 73513 65513 566