343401_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
343401
statistikk
2018-06-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakapril 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er foretatt en større omlegging av bankstatistikken fra og med januar 2018, og det er fortsatt noe usikkerhet i kvaliteten av dataene fra dette tidspunktet. For mer informasjon, se Omlegging av bankstatistikken.

Utvalgte tall. Millioner kroner.
April 2017April 2018
Banker
Utlån til husholdninger1 352 1791 466 437
Utlån til industrien64 28170 778
Innskudd fra husholdninger1 156 2441 210 000
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 349 3721 414 402
Utlån til industrien9811 098
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger229 621238 975
Utlån til industrien1 7281 619