343401_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
343401_tabell
statistikk
2018-06-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakapril 2018

Innhold