Sysselsetting, registerbasert2016, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Sysselsetting, registerbasert - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. mars 2017 2016, 4. kvartal Færre sysselsatte i Rogaland
27. mai 2016 2015, 4. kvartal Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning størst i Nord-Norge
12. juni 2015 2014, 4. kvartal Flere sysselsatte i de fleste fylkene
13. juni 2014 2013, 4. kvartal Flere sysselsatte i nesten alle landets fylker
7. juni 2013 2012, 4. kvartal Flere sysselsatte i 15 fylker
8. juni 2012 2011, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylker
14. juni 2011 2010, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylker unntatt Telemark
15. juni 2010 2009, 4. kvartal Nedgang i sysselsettingen i alle fylker
12. juni 2009 2008, 4. kvartal Lavere sysselsettingsvekst i alle fylker
12. juni 2008 2007, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylkene
13. juni 2007 2006, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylkene
14. juni 2006 2005, 4. kvartal Størst sysselsettingsvekst i Oslo
16. juni 2005 2004, 4. kvartal Antall sysselsatte økte mest i Vest-Agder
11. juni 2004 2003, 4. kvartal Færre sysselsatte i Oslo
4. september 2003 2002, 4. kvartal Bare små endringer i sysselsettingstallene
11. juni 2003 2002, 4. kvartal Oslo hadde størst nedgang i sysselsettingen
20. desember 2002 2001, 4. kvartal Sysselsettingen opp i Rogaland - ned i Oslo

For tidligere publiseringer se også: Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning og Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune.