289756_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
289756_tabell
statistikk
2017-03-22T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
false
Statistikken gir fylkesvis oversikt over antall sysselsatte i privat og offentlig sektor. Norges sysselsettingsandel falt 0,5 proseentpoeng fra 2015 til 2016.

Sysselsetting, registerbasert2016, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosentfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosentexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosentcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosent
Tabell 2Befolkning og sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylkefullscreen-iconBefolkning og sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylkeexcel-iconBefolkning og sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylkecsv-iconBefolkning og sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke
Tabell 3Sysselsatte 15-74 år, etter alder og bostedsfylke. Prosent av befolkningen i hver gruppefullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og bostedsfylke. Prosent av befolkningen i hver gruppeexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og bostedsfylke. Prosent av befolkningen i hver gruppecsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og bostedsfylke. Prosent av befolkningen i hver gruppe
Tabell 4Gjennomsnittlig alder for sysselsatte 15-74 år, etter bostedsfylke og kjønnfullscreen-iconGjennomsnittlig alder for sysselsatte 15-74 år, etter bostedsfylke og kjønnexcel-iconGjennomsnittlig alder for sysselsatte 15-74 år, etter bostedsfylke og kjønncsv-iconGjennomsnittlig alder for sysselsatte 15-74 år, etter bostedsfylke og kjønn
Tabell 5Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring. Prosentfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring. Prosentexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring. Prosentcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring. Prosent
Tabell 6Sysselsatte 15-74 år, etter alder og næring. Prosentfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og næring. Prosentexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og næring. Prosentcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter alder og næring. Prosent
Tabell 7Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og næringfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter sektor og næringexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter sektor og næringcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter sektor og næring
Tabell 8Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næringfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næringexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næringcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring
Tabell 9Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå
Tabell 10Sysselsatte 15-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. Prosentfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. Prosentexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. Prosentcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB