209992
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
209992
Flere sysselsatte i de fleste fylkene
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
regsys, Sysselsetting, registerbasert, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidstid, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), utdanningsnivå, pendling, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet), offentlig sektor, privat sektorSysselsetting, Arbeid og lønn, Arbeid og lønn, Svalbard
false
Antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Sysselsetting, registerbasert2014, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere sysselsatte i de fleste fylkene

For landet sett under ett gikk antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Veksten var størst for personer sysselsatt i Akershus, Oslo og Vest-Agder. Etter flere år med stor vekst, er veksten nå avtakende i Rogaland.

Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosent
PersonerProsent
20142013 - 20142013 - 20142009 - 2014
Hele landet2 650 00031 0001,26,1
01 Østfold119 1258350,72,4
02 Akershus266 2275 5752,19,8
03 Oslo457 0008 5481,98,0
04 Hedmark87 6341 2261,43,2
05 Oppland87 8733160,41,4
06 Buskerud126 6478650,75,3
07 Vestfold107 2281 6231,54,2
08 Telemark76 279-178-0,2-0,7
09 Aust-Agder48 964470,13,5
10 Vest-Agder89 4621 6761,94,9
11 Rogaland248 4802 1860,99,8
12 Hordaland261 3433 1921,26,8
14 Sogn og Fjordane55 0053220,62,7
15 Møre og Romsdal131 8441 3831,14,8
16 Sør-Trøndelag163 8372 0461,37,5
17 Nord-Trøndelag62 844-97-0,23,7
18 Nordland117 2179060,82,9
19 Troms Romsa83 1242590,35,0
20 Finnmark Finnmárku37 9222470,74,5

Antall personer med arbeidssted i Akershus økte med 2,1 prosent mens veksten i Oslo og Vest-Agder var 1,9 prosent. Telemark og Nord-Trøndelag hadde en liten nedgang i tallet på sysselsatte.

Avtakende vekst i Rogaland

Rogaland og Akershus hadde størst samlet vekst i tallet på sysselsatte i femårsperioden fra 2009 til 2014, med 9,8 prosent. Mens veksten i sysselsatte med arbeidsted i Rogaland har avtatt hvert år siden 2011, har Akershus i større grad opprettholdt sin vekst.

Oppland og Telemark er fylkene med svakest utvikling i sysselsettingen i denne perioden. Oppland hadde en samlet vekst på 1,4 prosent, mens Telemark hadde en nedgang på 0,7 prosent i antall sysselsatte med arbeidssted i fylket. Begge fylkene har hatt lave vekstrater siden 2009, varierende fra minus 0,4 til pluss 0,8 prosent.

Mindre andel av befolkningen jobber, men ikke i Oslo

I nesten alle fylker har antall bosatte personer i alderen 15 til 74 år økt mer enn antall sysselsatte i den samme aldergruppen. Andelen av befolkningen som var sysselsatte gikk dermed ned fra 68,6 i 4.kvartal i 2013 til 68,5 prosent i tilsvarende kvartal året etter. Oslo var det eneste fylket med en tydelig økning i sysselsettingsandelen. Her økte sysselsettingen fra 69,4 til 69,6 prosent. De andre fylkene hadde små endringer eller nedgang, der Nord-Trøndelag og Rogaland hadde størst nedgang med henholdsvis 0,6 og 0,4 prosentpoeng.

Personer i alderen 55 til 66 år jobber mer

Gjennomsnittsalderen for de sysselsatte var 41,8 år i 4. kvartal, noe som er det samme som året før. Sysselsatte bosatt i Oslo har den laveste gjennomsnittsalderen, med 39,5 år i 2014. Hedmark ligger i motsatt ende av skalaen med gjennomsnittsalder for de sysselsatte på 43,6 år. Disse to fylkene har ligget i hver sin ende på denne skalaen i mange år.

Endringen i sysselsettingsprosenten fordeler seg ulikt i ulike aldersgrupper. Trenden de siste årene fortsetter med vekst i sysselsettingen blant personer i slutten av arbeidskarrieren. Personer i alderen 55 til 66 år hadde en sysselsettingsprosent på 68,3 i 4. kvartal 2014, som er en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før. Personer i alderen 67 til 74 år hadde en økning i sysselsettingsprosenten fra 14,9 i 2005 til 21,9 i 2013 og har deretter flatet ut.

For personer i alderen 20 til 24 år økte andelen sysselsatte med 0,4 prosentpoeng til 67,4 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Det er flere år siden det har vært økning i andelen sysselsatte for personer i denne aldersgruppen.

Mer enn tre av fire er sysselsatt i tjenesteytende næringer

77 prosent av de sysselsatte hadde hovedarbeidsforholdet sitt i tjenesteytende næringer i 4. kvartal 2014. Det er uendret fra de to foregående årene.

Fordelt etter sysselsattes arbeidssted var veksten i tjenesteytende næringer størst i Vestfold og Oslo, med økning av antall sysselsatte på 2,0 og 1,9 prosent fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal året etter. Det var ingen fylker med nedgang i sysselsettingen i disse næringene, men Nord-Trøndelag og Troms hadde samme antall sysselsatte begge årene.

Redusert vekst i sekundærnæringene

Sekundærnæringene hadde en vekst i sysselsettingen på 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Tilsvarende vekst fra 2012 til 2013 var 2,4 prosent. Ti fylker hadde en nedgang i veksten, der den største nedgangen var i Hordaland og Sør-Trøndelag. Ni fylker hadde økt vekst, der Sogn og Fjordane hadde den største endringen. Her var det en reduksjon i antall sysselsatte på 0,2 prosent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013, mens sysselsettingen økte med 2,3 prosent i neste periode.

Bygge- og anleggsvirksomhet, som omfatter 4 av 10 sysselsatte i sekundærnæringene, hadde en økning i antall sysselsatte på 2,0 prosent fra 2013 til 2014. Her var det ingen vekst innen næringen oppføring av bygninger, mens anleggsvirksomhet hadde en økning på 4,4 prosent. Resten, og den største delen av bygge- og anleggsnæringen som omfatter snekkere, rørleggere, elektrikere og andre håndverksbedrifter, hadde en økning på 2,9 prosent.

Noen sekundærnæringer hadde nedgang i antall sysselsatte. Det gjelder for eksempel produksjon av papir og papirvarer med en nedgang på 8,7 prosent. Trykking/reproduksjon av innspilte opptak hadde en nedgang på 5,4 prosent, og produksjon av møbler hadde også en nedgang på 5,4 prosent fra 2013 til 2014.

Liten nedgang i sysselsettingen i primærnæringene

2,4 prosent av de sysselsatte hadde sitt hovedarbeidsforhold i primærnæringene i 4.kvartal 2014. Tall for disse næringene viser en liten nedgang i antall sysselsatte fra året før. Nedgangen utgjør 0,5 prosent, eller 320 sysselsatte. Tilsvarende nedgang fra 2012 til 2013 var 2,5 prosent.

Tall for spesielle grupper frigis utover i juniÅpne og lesLukk

I tillegg til tallene som publiseres her, vil tall for sysselsatte innen helse- og sosialtjenester bli publisert 12. juni, og det kommer egen publisering av tall for sysselsatte i kommunal sektor 15. juni. Det vil også bli publisert tall for sysselsatte innvandrere 18. juni og for sysselsatte på korttidsopphold i Norge 25. juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB