435525
/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
435525
statistikk
2021-02-08T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
arblonn, Antall arbeidsforhold og lønn, arbeid, jobb, jobber, konjunktur, konjunkturutvikling, lønn, lønnstaker, arbeidstakerArbeid og lønn, Sysselsetting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Antall arbeidsforhold og lønn4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Antall jobber, lønnstakere og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter kjønn
4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020
Absolutte tallProsentvis endring
Antall jobber (arbeidsforhold)
Begge kjønn2 896 177-1,9
Menn1 498 295-2,2
Kvinner1 397 882-1,7
 
Antall lønnstakere
Begge kjønn2 625 343-1,7
Menn1 389 746-2,0
Kvinner1 235 597-1,3
 
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr)
Begge kjønn46 0002,0
Menn48 3602,2
Kvinner43 0901,8