398447
/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
398447
statistikk
2020-08-12T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
arblonn, Antall arbeidsforhold og lønn, arbeid, jobb, jobber, konjunktur, konjunkturutvikling, lønn, lønnstaker, arbeidstakerArbeid og lønn, Sysselsetting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Antall arbeidsforhold og lønn2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antall jobber, lønnstakere og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter kjønn
2. kvartal 20202. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020
Absolutte tallProsentvis endring
Antall jobber (arbeidsforhold)
Begge kjønn2 781 236-4,4
Menn1 444 828-4,0
Kvinner1 336 408-4,9
 
Antall lønnstakere
Begge kjønn2 564 943-2,8
Menn1 358 134-2,7
Kvinner1 206 809-2,9
 
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr)
Begge kjønn45 9104,2
Menn48 2103,9
Kvinner43 1004,7