Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2007, 2. kvartal

Innhold

Arkiv for Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. september 2020 2020, 2. kvartal 2020, 2. kvartal
3. september 2019 2019, 2. kvartal 2019, 2. kvartal
3. september 2018 2018, 2. kvartal 2018, 2. kvartal
5. september 2017 2017, 2. kvartal 2017, 2. kvartal
2. september 2016 2016, 2. kvartal 44 prosent av de funksjonshemmede i arbeid
2. september 2015 2015, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
4. september 2014 2014, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
5. september 2013 2013, 2. kvartal Flere funksjonshemmede menn i arbeid
5. september 2012 2012, 2. kvartal Færre funksjonshemmede kvinner i arbeid
5. september 2011 2011, 2. kvartal Færre funksjonshemmede menn i arbeid
6. september 2010 2010, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
15. mars 2010 2009, 2. kvartal Sysselsettingen ned også for funksjonshemmede
1. september 2008 2008, 2. kvartal Samme andel funksjonshemmede i arbeid
30. august 2007 2007, 2. kvartal Uendret andel funksjonshemmede i arbeid
31. august 2006 2006, 2. kvartal Nær halvparten av de funksjonshemmede i arbeid