400603_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
400603
statistikk
2021-01-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talnovember 2020

Innhald

Publisert:

Frå 2021 er det nytt skjema for Arbeidskraftundersøkinga (AKU), som gir brot i statistikken og eit opphald i publiseringa av AKUMND. Foreløpige sesong- og brotjusterte AKUMND-tall er inkludert i artikkelen Stabil sysselsetting.

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
November 20201August 2020 - November 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause143 000-6 000
I prosent av arbeidsstyrken5,0-0,2
 
Sysselsette2 709 00016 000
I prosent av befolkninga67,00,3