400593_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
400593
statistikk
2020-08-26T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuni 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Juni 20201Mars 2020 - Juni 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar149 00048 000
I prosent av arbeidsstyrken5,21,7
 
Sysselsette personar2 690 000-43 000
I prosent av befolkninga66,7-1,1