400555_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
400555
statistikk
2020-02-26T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taldesember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Desember 20191September 2019 - Desember 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar110 0000
I prosent av arbeidsstyrken3,90,0
 
Sysselsette personar2 734 000-2 000
I prosent av befolkninga67,9-0,2