369287_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
369287
statistikk
2019-11-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talseptember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
September 20191Juni 2019 - September 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar110 0008 000
I prosent av arbeidsstyrken3,90,3
 
Sysselsette personar2 736 00012 000
I prosent av befolkninga68,10,2