127086
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
127086
Arbeidsløysa 3,3 prosent
statistikk
2013-08-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuni 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløysa 3,3 prosent

I juni var 90 000 personar arbeidslause, noko som svarar til 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløyse og sysselsetjing for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Juni 2013Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomnsitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar90 000-10 000
I prosent av arbeidsstyrken3,3-0,4
 
Sysselsette personar2 608 00013 000
I prosent av befolkninga68,80,1

Dei siste sesongjusterte tala for arbeidslause og sysselsette frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det framleis berre er små endringar på arbeidsmarknaden. Endringane i 2013 ligg innanfor feilmarginen som ein har i AKU.

Justert for sesongvariasjonar viser AKU 10 000 færre arbeidslause personar i juni (gjennomsnitt av mai-juli) enn i mars (gjennomsnitt av februar-april), ei endring som er innanfor feilmarginen. I same perioden gjekk talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV opp med 3 000 personar. Også desse tala er sesongjusterte og gjennomsnitt av tre månader.

Små endringar i talet på sysselsette

AKU viser at talet på sysselsette gjekk opp med 13 000 frå mars til juni. Også dette talet er innanfor feilmarginen, men det var ein signifikant auke i talet på sysselsette i alderen 25 og over. I juni utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga i alderen 15-74 år, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.

Uendra arbeidsløyse i USA og EU15

I USA var arbeidsløysa på 7,6 prosent i juni, uendra frå mars. I EU15 utgjorde dei arbeidslause 11,2 prosent av arbeidsstyrken i juni, også dette uendra frå mars. Det er store skilnader i nivået på arbeidsløysa mellom dei ulike landa i EU15. I juni var arbeidsløysa 26,3 prosent i Spania, 11,0 prosent i Frankrike og 5,4 prosent i Tyskland. I Sverige utgjorde dei arbeidslause 8,0 prosent av arbeidsstyrken i juni, ned 0,3 prosentpoeng frå mars. I Danmark gjekk arbeidsløysa ned med 0,2 prosentpoeng i same perioden, til 6,7 prosent i juni. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå EUs statistikkontor, Eurostat.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB