Over 58 000 flere jobber

Publisert:

Mellom 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019 ble det over 58 000 flere jobber. I perioden ble det etablert nesten 309 000 nye jobber, mens om lag 251 000 forsvant.

Statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn» viser at det mellom 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019 ble i overkant av 58 000 flere arbeidsforhold (jobber), en økning på 2 prosent. Størst økning var det i privat sektor og offentlig eide foretak der det ble opprettet over 244 000 nye arbeidsforhold, mens i underkant av 198 000 ble avsluttet. Dermed ble det nesten 47 000 flere arbeidsforhold, en økning på 2,5 prosent.

I stats- og kommuneforvaltningen var økningen mindre med henholdsvis 1,3 prosent og 1,1 prosent flere arbeidsforhold.

Vekst i de største kommunene

I underkant av 30 prosent av landets jobber befinner seg i Oslo, Bergen og Trondheim kommune. I Oslo økte antall arbeidsforhold med 3,3 prosent fra 2. kvartal 2018 til samme kvartal i 2019. I Bergen og Trondheim ble det henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent flere jobber fra samme periode året før.

Noe sterkere vekst i antall arbeidsforhold ser vi i Stavanger og Bærum kommune med henholdsvis 3,7 og 3,1 prosent økning fra 2. kvartal 2018. Størst var veksten i privat sektor og offentlig eide foretak med 4,8 prosent i Stavanger og 4 prosent i Bærum.

Antall arbeidsforhold økte i alle fylker fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. Etter Oslo, var det Rogaland som økte mest med 2,7 prosent. Lavest vekst var det i Hedmark og Nordland med henholdsvis 0,4 og 0,1 prosent flere arbeidsforhold fra 2. kvartal 2018.

Figur 1. Relativ endring i arbeidsforhold fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 etter fylke

Prosent
Finnmark - Finnmárku 1.8
Troms - Romsa 1.2
Nordland 0.1
Trøndelag 1.4
Møre og Romsdal 1.9
Sogn og Fjordane 1.6
Hordaland 1.8
Rogaland 2.7
Vest-Agder 2.5
Aust-Agder 1.7
Telemark 2.0
Vestfold 1.3
Buskerud 1.7
Oppland 1.0
Hedmark 0.4
Oslo 3.3
Akershus 2.4
Østfold 1.2

Vekst i oljeindustrien

Nesten samtlige næringsgrupper har økning i antall arbeidsforhold i perioden. Størst økning hadde informasjon og kommunikasjon, samt bergverk og utvinning med henholdsvis 5,1 prosent og 5,3 prosent. I motsatt ende var varehandel (-0,2 prosent) den eneste næringsgruppen med nedgang i antall arbeidsforhold fra året før.

Bergverk og utvinning omfatter i stor grad oljeutvinning og tjenester rettet mot dette. Utviklingen i denne næringen har snudd sammenlignet med et år tilbake. I 2. kvartal 2018 hadde næringen en nedgang i antall arbeidsforhold på 0,1 prosent fra året før. I 2. kvartal 2019 er den derimot næringen med størst vekst.

Lønnsveksten øker

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn var i 2. kvartal 2019 på 44 060 kr som tilsvarer en økning på 3,4 prosent fra året før. Lønnsveksten fortsetter dermed å øke slik den har gjort de siste årene. I 2. kvartal 2017 og 2018 økte den avtalte lønna med henholdsvis 2,1 prosent og 2,5 prosent.

Figur 2

Figur 2. Avtalt månedslønn 1.kvartal 2017 - 2.kvartal 2019

Antall arbeidsforhold og lønn

Kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold og lønn er basert på registerdata fra A-ordningen. Den omfatter alle lønnstakerforhold tilknyttet virksomheter hjemmehørende i Norge blant bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold, uansett alder og om man er registrert som bosatt i Folkeregisteret (forventet opphold i Norge på minst seks måneder) eller ikke. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.

Formålet med statistikken er å belyse utviklingen i antall arbeidsforhold og lønnstakere samt lønnsnivå på nasjonalt og regionalt nivå.

Statistikken har en annen populasjon enn Arbeidskraftundersøkelsen og Sysselsetting, registerbasert, men den har i hovedsak samme populasjon som Nasjonalregnskap. Artikkelen «Ulike tall om lønnstakere» beskriver noen av forskjellene mellom de ulike statistikkene.

Faktaside

Kontakt