Arbeidsløysa på 4,0 prosent

Publisert:

Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 4,0 prosent i november, opp 0,2 prosentpoeng frå august.

Det sesongjusterte talet på arbeidslause var 113 000 i november (målt som gjennomsnittet av perioden oktober-desember) ifølgje  Arbeidskraftundersøkinga (AKU).  Samanlikna med august (målt som gjennomsnittet av perioden juli-september), var det i november 7 000 fleire arbeidslause. Auken er innanfor feilmarginen i AKU.  

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

1 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, sesongjustert Arbeidsløyse, trend
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mar. 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Jun. 2007 2.5 2.49
Jul. 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mar. 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Jun. 2008 2.7 2.69
Jul. 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mar. 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Jun. 2009 3.3 3.24
Jul. 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mar. 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Jun. 2010 3.8 3.81
Jul. 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mar. 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.38
Jun. 2011 3.4 3.39
Jul. 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.39
Mar. 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.27
Mai 2012 3.2 3.22
Jun. 2012 3.2 3.2
Jul. 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.41
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mar. 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Jun. 2013 3.6 3.72
Jul. 2013 3.7 3.71
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.58
Mar. 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.48
Mai 2014 3.3 3.48
Jun. 2014 3.5 3.52
Jul. 2014 3.6 3.59
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.82
Nov. 2014 3.8 3.9
Des. 2014 3.9 3.99
Jan. 2015 4.1 4.08
Feb. 2015 4.3 4.18
Mar. 2015 4.4 4.27
Apr. 2015 4.3 4.36
Mai 2015 4.5 4.45
Jun. 2015 4.7 4.52
Jul. 2015 4.6 4.6
Aug. 2015 4.6 4.68
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.81
Nov. 2015 4.8 4.84
Des. 2015 4.8 4.85
Jan. 2016 5.1 4.84
Feb. 2016 4.9 4.81
Mar. 2016 4.9 4.78
Apr. 2016 4.8 4.77
Mai 2016 4.8 4.78
Jun. 2016 4.8 4.8
Jul. 2016 4.8 4.8
Aug. 2016 4.8 4.78
Sep. 2016 4.7 4.71
Okt. 2016 4.7 4.62
Nov. 2016 4.5 4.51
Des. 2016 4.3 4.43
Jan. 2017 4.1 4.39
Feb. 2017 4.3 4.4
Mar. 2017 4.4 4.42
Apr. 2017 4.5 4.43
Mai 2017 4.5 4.4
Jun. 2017 4.3 4.32
Jul. 2017 4.1 4.2
Aug. 2017 4.1 4.1
Sep. 2017 4.0 4.02
Okt. 2017 4.0 3.98
Nov. 2017 4.0 3.97
Des. 2017 4.0 3.98
Jan. 2018 4.0 3.98
Feb. 2018 3.9 3.96
Mar. 2018 3.9 3.94
Apr. 2018 3.8 3.91
Mai 2018 3.9 3.88
Jun. 2018 3.9 3.86
Jul. 2018 3.9 3.84
Aug. 2018 4.0 3.82
Sep. 2018 3.9 3.79
Okt. 2018 4.0 3.76
Nov. 2018 3.7 3.72
Des. 2018 3.7 3.68
Jan. 2019 3.8 3.63
Feb. 2019 3.8 3.58
Mar. 2019 3.5 3.55
Apr. 2019 3.3 3.54
Mai 2019 3.4 3.57
Jun. 2019 3.6 3.63
Jul. 2019 3.8 3.71
Aug. 2019 3.7 3.79
Sep. 2019 3.9 3.86
Okt. 2019 3.8 3.9
Nov. 2019 4.0 3.92

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk ned med 1000 personar frå august til november.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

1  Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brota.

2 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 2. Arbeidslause (AKU) og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak (NAV). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1000 personar

Arbeidslause (AKU) 15-74 år, sesongjustert Arbeidslause (AKU) 15-74 år, trend Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brot Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i juli 2018 Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i nov. 2018
Nov. 2006 69 72 66
Des. 2006 71 69 64
Jan. 2007 69 67 61
Feb. 2007 67 65 60
Mar. 2007 65 64 58
Apr. 2007 63 63 57
Mai 2007 61 62 55
Jun. 2007 63 62 56
Jul. 2007 64 62 57
Aug. 2007 63 63 56
Sep. 2007 62 63 55
Okt. 2007 61 63 54
Nov. 2007 63 63 53
Des. 2007 63 63 52
Jan. 2008 63 63 50
Feb. 2008 63 63 50
Mar. 2008 61 64 49
Apr. 2008 62 66 49
Mai 2008 67 67 50
Jun. 2008 71 69 51
Jul. 2008 72 71 51
Aug. 2008 74 73 52
Sep. 2008 75 74 55
Okt. 2008 77 76 57
Nov. 2008 79 77 61
Des. 2008 79 78 65
Jan. 2009 81 79 70
Feb. 2009 79 81 75
Mar. 2009 81 82 79
Apr. 2009 83 83 83
Mai 2009 86 83 86
Jun. 2009 85 84 87
Jul. 2009 86 84 90
Aug. 2009 84 84 90
Sep. 2009 84 85 90
Okt. 2009 88 86 91
Nov. 2009 90 89 91
Des. 2009 94 92 91
Jan. 2010 93 94 93
Feb. 2010 100 96 93
Mar. 2010 99 98 93
Apr. 2010 100 98 94
Mai 2010 100 99 91
Jun. 2010 100 99 91
Jul. 2010 98 98 90
Aug. 2010 95 97 89
Sep. 2010 96 95 89
Okt. 2010 94 93 89
Nov. 2010 97 90 89
Des. 2010 91 87 88
Jan. 2011 89 86 88
Feb. 2011 83 85 87
Mar. 2011 87 86 86
Apr. 2011 89 87 84
Mai 2011 90 89 84
Jun. 2011 89 89 84
Jul. 2011 91 89 84
Aug. 2011 89 89 85
Sep. 2011 93 89 85
Okt. 2011 91 90 85
Nov. 2011 93 91 84
Des. 2011 92 91 84
Jan. 2012 93 91 83
Feb. 2012 86 90 83
Mar. 2012 82 89 82
Apr. 2012 82 87 82
Mai 2012 86 86 82
Jun. 2012 86 85 84
Jul. 2012 84 86 84
Aug. 2012 85 87 82
Sep. 2012 90 89 82
Okt. 2012 92 91 82
Nov. 2012 96 94 82
Des. 2012 95 96 82
Jan. 2013 98 97 82
Feb. 2013 99 99 82
Mar. 2013 101 100 83
Apr. 2013 102 101 84
Mai 2013 101 101 86
Jun. 2013 98 101 86
Jul. 2013 102 100 87
Aug. 2013 103 100 87
Sep. 2013 103 100 88
Okt. 2013 100 100 89
Nov. 2013 104 100 89
Des. 2013 108 99 89
Jan. 2014 101 98 89
Feb. 2014 96 97 90
Mar. 2014 91 96 90
Apr. 2014 93 95 88
Mai 2014 90 95 89
Jun. 2014 95 96 88
Jul. 2014 97 98 87
Aug. 2014 104 100 87
Sep. 2014 102 102 87
Okt. 2014 106 104 87
Nov. 2014 104 107 87
Des. 2014 108 109 87
Jan. 2015 114 112 87
Feb. 2015 119 115 88
Mar. 2015 121 118 89
Apr. 2015 119 121 90
Mai 2015 123 123 90
Jun. 2015 129 125 92
Jul. 2015 127 128 95
Aug. 2015 126 130 96
Sep. 2015 124 132 97
Okt. 2015 127 134 98
Nov. 2015 132 134 99
Des. 2015 132 135 99
Jan. 2016 142 134 101
Feb. 2016 137 133 101
Mar. 2016 137 133 101
Apr. 2016 134 132 100
Mai 2016 133 133 101
Jun. 2016 133 133 102
Jul. 2016 132 133 102
Aug. 2016 133 132 102
Sep. 2016 132 131 101
Okt. 2016 129 128 102
Nov. 2016 123 125 102
Des. 2016 117 122 101
Jan. 2017 113 121 100
Feb. 2017 118 121 99
Mar. 2017 123 122 98
Apr. 2017 126 122 97
Mai 2017 125 122 96
Jun. 2017 120 119 95
Jul. 2017 114 116 93
Aug. 2017 112 113 92
Sep. 2017 110 111 91
Okt. 2017 109 110 89
Nov. 2017 111 110 87
Des. 2017 112 110 87
Jan. 2018 111 111 84
Feb. 2018 107 110 84
Mar. 2018 109 110 84
Apr. 2018 107 109 83
Mai 2018 108 109 80
Jun. 2018 108 108 80
Jul. 2018 111 108 83
Aug. 2018 113 107 81
Sep. 2018 111 107 81
Okt. 2018 112 106 80
Nov. 2018 104 105 81
Des. 2018 103 104 81
Jan. 2019 107 102 80
Feb. 2019 106 101 79
Mar. 2019 100 100 78
Apr. 2019 93 100 77
Mai 2019 95 101 78
Jun. 2019 102 103 77
Jul. 2019 108 105 78
Aug. 2019 107 108 78
Sep. 2019 110 110 78
Okt. 2019 109 111 77
Nov. 2019 113 112 77
Des. 2019 77

Små endringar i sysselsettinga

Talet på sysselsette personar viste ein nedgang på 12 000 frå august til november, justert for sesongvariasjonar. Også denne endringa er innanfor feilmarginen i AKU.

Figur 3. Sysselsette og arbeidsstyrken (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1000 personar

Sysselsette, sesongjustert Sysselsette, trend Arbeidsstyrken, sesongjustert
Nov. 2006 2389 2390 2458
Des. 2006 2392 2395 2462
Jan. 2007 2398 2400 2467
Feb. 2007 2405 2405 2472
Mar. 2007 2407 2411 2472
Apr. 2007 2414 2417 2477
Mai 2007 2424 2424 2485
Jun. 2007 2432 2432 2496
Jul. 2007 2443 2439 2507
Aug. 2007 2444 2447 2508
Sep. 2007 2454 2455 2516
Okt. 2007 2464 2463 2525
Nov. 2007 2474 2471 2537
Des. 2007 2481 2479 2545
Jan. 2008 2488 2487 2552
Feb. 2008 2496 2493 2559
Mar. 2008 2500 2497 2561
Apr. 2008 2501 2500 2563
Mai 2008 2502 2502 2569
Jun. 2008 2505 2505 2575
Jul. 2008 2512 2507 2584
Aug. 2008 2517 2508 2591
Sep. 2008 2510 2510 2584
Okt. 2008 2504 2511 2581
Nov. 2008 2504 2512 2584
Des. 2008 2511 2512 2591
Jan. 2009 2508 2511 2589
Feb. 2009 2510 2510 2589
Mar. 2009 2511 2508 2592
Apr. 2009 2511 2505 2594
Mai 2009 2505 2502 2591
Jun. 2009 2502 2497 2587
Jul. 2009 2497 2493 2583
Aug. 2009 2488 2489 2572
Sep. 2009 2485 2486 2570
Okt. 2009 2482 2484 2570
Nov. 2009 2480 2483 2570
Des. 2009 2483 2482 2577
Jan. 2010 2488 2482 2581
Feb. 2010 2486 2484 2585
Mar. 2010 2481 2486 2580
Apr. 2010 2480 2489 2579
Mai 2010 2494 2492 2595
Jun. 2010 2504 2495 2604
Jul. 2010 2505 2498 2603
Aug. 2010 2503 2501 2598
Sep. 2010 2501 2504 2597
Okt. 2010 2509 2508 2603
Nov. 2010 2508 2512 2605
Des. 2010 2512 2516 2604
Jan. 2011 2513 2521 2603
Feb. 2011 2520 2524 2603
Mar. 2011 2526 2527 2613
Apr. 2011 2533 2531 2622
Mai 2011 2534 2535 2623
Jun. 2011 2540 2540 2628
Jul. 2011 2541 2545 2631
Aug. 2011 2554 2549 2643
Sep. 2011 2552 2552 2645
Okt. 2011 2554 2556 2645
Nov. 2011 2557 2560 2650
Des. 2011 2564 2564 2656
Jan. 2012 2569 2569 2662
Feb. 2012 2574 2574 2660
Mar. 2012 2579 2578 2661
Apr. 2012 2586 2580 2668
Mai 2012 2581 2580 2667
Jun. 2012 2577 2580 2663
Jul. 2012 2577 2581 2661
Aug. 2012 2587 2582 2672
Sep. 2012 2595 2584 2684
Okt. 2012 2594 2586 2686
Nov. 2012 2589 2587 2686
Des. 2012 2588 2589 2683
Jan. 2013 2588 2590 2686
Feb. 2013 2593 2591 2691
Mar. 2013 2596 2593 2697
Apr. 2013 2594 2595 2695
Mai 2013 2592 2598 2693
Jun. 2013 2601 2601 2699
Jul. 2013 2609 2605 2710
Aug. 2013 2613 2609 2716
Sep. 2013 2610 2611 2713
Okt. 2013 2618 2612 2717
Nov. 2013 2613 2611 2717
Des. 2013 2609 2611 2717
Jan. 2014 2608 2611 2709
Feb. 2014 2612 2613 2707
Mar. 2014 2626 2616 2717
Apr. 2014 2626 2619 2719
Mai 2014 2632 2621 2722
Jun. 2014 2621 2622 2716
Jul. 2014 2626 2622 2723
Aug. 2014 2624 2622 2728
Sep. 2014 2625 2623 2727
Okt. 2014 2619 2626 2725
Nov. 2014 2631 2630 2736
Des. 2014 2640 2633 2748
Jan. 2015 2643 2636 2757
Feb. 2015 2639 2638 2757
Mar. 2015 2637 2640 2758
Apr. 2015 2645 2642 2763
Mai 2015 2649 2644 2772
Jun. 2015 2639 2646 2768
Jul. 2015 2637 2647 2764
Aug. 2015 2638 2646 2764
Sep. 2015 2641 2644 2765
Okt. 2015 2638 2643 2766
Nov. 2015 2634 2642 2766
Des. 2015 2645 2641 2777
Jan. 2016 2647 2642 2789
Feb. 2016 2645 2642 2782
Mar. 2016 2640 2642 2777
Apr. 2016 2637 2641 2771
Mai 2016 2636 2640 2769
Jun. 2016 2638 2640 2771
Jul. 2016 2642 2640 2774
Aug. 2016 2644 2640 2776
Sep. 2016 2649 2640 2781
Okt. 2016 2643 2640 2772
Nov. 2016 2632 2640 2755
Des. 2016 2633 2639 2750
Jan. 2017 2631 2638 2744
Feb. 2017 2640 2638 2758
Mar. 2017 2640 2639 2763
Apr. 2017 2641 2640 2767
Mai 2017 2645 2641 2770
Jun. 2017 2638 2642 2758
Jul. 2017 2644 2644 2759
Aug. 2017 2647 2647 2759
Sep. 2017 2655 2650 2766
Okt. 2017 2659 2655 2769
Nov. 2017 2652 2659 2763
Des. 2017 2653 2664 2765
Jan. 2018 2662 2668 2773
Feb. 2018 2679 2673 2786
Mar. 2018 2680 2678 2790
Apr. 2018 2681 2683 2788
Mai 2018 2689 2689 2798
Jun. 2018 2698 2694 2806
Jul. 2018 2700 2699 2811
Aug. 2018 2702 2702 2815
Sep. 2018 2705 2705 2816
Okt. 2018 2710 2707 2822
Nov. 2018 2708 2709 2812
Des. 2018 2702 2710 2806
Jan. 2019 2702 2711 2809
Feb. 2019 2712 2712 2818
Mar. 2019 2720 2714 2819
Apr. 2019 2718 2716 2811
Mai 2019 2712 2719 2807
Jun. 2019 2724 2723 2826
Jul. 2019 2730 2726 2838
Aug. 2019 2745 2729 2851
Sep. 2019 2737 2733 2848
Okt. 2019 2731 2736 2840
Nov. 2019 2733 2740 2846

Sjå den kvartalsvise arbeidskraftundersøkinga for kvartalstal som ikkje er sesongjusterte, men som har fordelingar etter kjønn, alder, arbeidstid m.v.

Ny forordning for AKU trer i kraft januar 2021

Før årsskiftet vedtok EU-parlamentet en ny forordning for integrert europeisk sosialstatistikk som også Norge har sluttet seg til. Den nye forordningen trer i kraft fra 2021. Forordningen har som formål å øke relevansen til sosialstatistikken gjennom en samordning av variable på tvers av eksisterende statistikker og på tvers av land. I innledningen til forordningen fremheves det at bedre og mer samordnet statistikk på dette området er grunnlaget for bærekraftig utvikling, jobbskaping, bekjempelse av fattigdom, og likebehandling.

De ulike statistikkene som inngår i den vedtatte rammeverksforordningen innebærer enkelte endringer i enkeltstatistikkene. De viktigste endringene i Arbeidskraftundersøkelsen er at aldersgruppen utvides fra 15 – 74 år i dag til 15 – 89 år fra 2021. Videre vil informasjon om lønn og om husholdningen komme til som ny informasjon. I den nye rammeverksforordningen ligger det nye krav til aktualitet. For Norge betyr det spesielt endringer i de månedlige ledighetstallene. Utviklingen av dette vil ta noe tid og vil ikke komme samtidig med de andre endringene.

Faktaside