Reykjavik har lavest ledighet i Norden

Publisert:

Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

EUs statistikk-kontor Eurostat publiserte nylig en oversikt over arbeidsledigheten i EU og andre europeiske land i 2018, der ledigheten også er brutt ned på regionnivå. Arbeidsledigheten gikk ned i 8 av 10 EU-regioner fra 2017 til 2018.

Regionen med lavest ledighet i Europa var den tsjekkiske hovedstaden Praha med 1,3 prosent.

Oslo på «2. plass»

For Nordens del var arbeidsledigheten lavest på Island med 2,7 prosent – uendret fra 2017. Island er imidlertid såpass lite at hovedstaden Reykjavik ikke er skilt ut som egen region.

Oslo-regionen er her definert som Oslo og Akershus samlet og har en ledighet på 4,2 prosent. Det var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 2017. Dette er den nest laveste ledighet blant Nordens hovedstadsregioner.

København-regionen hadde 5,3 prosent ledige, en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Stockholm-ledigheten lå på 5,6 prosent etter et fall på 0,7 prosentpoeng..

Helsinki-Uusimaa har den høyeste ledigheten av de nordiske hovedstadsregionene med 6,9 prosent. Men også her falt ledigheten fra 2017 til 2018, med 0,8 prosentpoeng.

Lavere ungdomsledighet i København enn Oslo

Ledigheten blant ungdom i alderen 15-24 år lå, som et gjennomsnitt for hele EU-området, på 15,2 prosent i 2018. Men forskjellene regionene mellom er kraftige.

Oberbayern (delstaten som inkluderer München) var regionen med lavest ungdomsledighet med 4,0 prosent, mens den høyeste i Kontinental-Europa var 62 prosent i den greske regionen Vest-Makedonia. 

I Norden var det Stockholm som hadde høyest ledighet blant personer mellom 15 og 24 år med 16,7 prosent. I Helsinki-Uusimaa-regionen lå den på 15,3 prosent, mens 11,4 prosent i aldersgruppen var ledige i Oslo-Akershus.

I København lå ungdomsledigheten på 9,1 prosent. Island er også her «best i Norden» med 6,1 prosent.

Faktaside

Kontakt