354483
354483
friartikkel
2018-06-27T08:00:00.000Z
no

Oversikt over endringer i høyere utdanningsinstitusjoner i Norge

Publisert:

De siste årene har det vært mange sammenslåinger mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Dette påvirker statistikkene som går på lærested og skoleslag, da det blir større enheter og noen enheter endrer skoleslag. Her finner du en oversikt over hvilke institusjoner som inngår i ulike skoleslag nå, samt en oversikt over hvilke endringer som har skjedd de siste årene. Merk at statistikkene forholder seg til gjeldende status på tidspunkt for datainnsamling. Oversikten oppdateres årlig.

Akkreditering av universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler gjøres av NOKUT. Flere detaljer om akkrediterte institusjoner finner du i NOKUTs oversikt.

Oversikten er oppdatert per 12.03.2019.

Skoleslag

Her finner du en oversikt over hvilke enheter som er klassifisert som universitet eller vitenskapelig høgskole, samt hvordan inndelinger av høgskoler er gjort. 

Skoleslag

Enheter

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet – storbyuniversitetet  

UiT – Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Vitenskapelige   høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Handelshøgskolen BI

Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk

Kunsthøgskolen i Oslo

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Norges Handelshøgskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

VID vitenskapelige høgskole

Høgskoler

Høgskolene er inndelt i tre hovedgrupper. Disse er:

Statlige høgskoler: Skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994. Flere av disse er senere slått sammen til færre enheter, eller slått sammen med/endret til universiteter eller vitenskapelige høgskoler.

Militære høgskoler

Andre høgskoler: Omfatter Politihøgskolen og private høgskoler

 

Endringer

Her finner du en oversikt over endringer i navn, klassifikasjon og sammenslåinger ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge de siste årene.

Lærested

2018

 • Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet og endret navn til OsloMet – storbyuniversitetet.
 • Høgskolen i Sørøst-Norge ble universitet og endret navn til Universitetet i Sørøst-Norge.
 •  Kunsthøgskolen i Oslo ble vitenskapelig høgskole.
 •  Høyskolen Diakonova ble slått sammen med VID vitenskapelige høgskole.
 •  Westerdals Oslo ACT ble slått sammen med Høyskolen Kristiania.
 • Det teologiske menighetsfakultet endret navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

2017

 • Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund ble slått sammen til Høgskulen på Vestlandet.
 •  Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble slått sammen til Høgskolen i Innlandet.
 •  Kunst- og designhøgskolen i Bergen ble slått sammen med Universitetet i Bergen.

2016

 • Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 • Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik ble slått sammen med UiTromsø – Norges arktiske universitet.
 • Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til Nord Universitet.
 • Misjonshøgskolen, Diakonhjemmets høgskolesenter, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole ble   slått sammen til VID vitenskapelige høgskole.
 • Høyskolen Campus Kristiania –   Markedshøyskolen, Høyskolen Campus Kristiania – Norges Helsehøyskole og   Høyskolen Campus Kristiania – Norges Kreative Høyskole ble slått sammen til Høyskolen Kristiania.
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark ble slått sammen til Høgskolen i Sørøst-Norge.

2014

 • Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ble slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø ble slått sammen til UiT – Norges arktiske universitet.
 • Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap ble slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

2013

 • Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate ble slått sammen med NLA Høgskolen.

2011

 • Høgskolen i Bodø ble til Universitetet i Nordland.
 • Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus.

2010

 • Høgskolen i Molde ble til Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk.

2009

 • Høgskolen i Tromsø ble slått sammen med Universitetet i Tromsø.

2008

 • Handelshøyskolen BI ble vitenskapelig høgskole.
 • Misjonshøgskolen ble vitenskapelig høgskole.

2007

 • Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder.

2005

 • Høgskolen i Stavanger ble til Universitetet i Stavanger.
 • Arkitekthøgskolen i Oslo endret navn til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.
 • Norges Landbrukshøgskole ble til Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Kontakt