354483
354483
friartikkel
2018-06-27T08:00:00.000Z
no

Endringer i universiteter og høgskoler i Norge

Publisert:

Oppdatert:

De siste årene har det vært mange omorganiseringer og fusjoner i universitet- og høgskolesektoren. Dette påvirker statistikkene som går på lærested og skoleslag da det blir større enheter og noen enheter endrer skoleslag. Her finner du en oppdatert oversikt over institusjoner som inngår i ulike skoleslag, samt en oversikt over endringer de siste årene. Merk at statistikkene forholder seg til gjeldende status på tidspunkt for datainnsamling.

Akkreditering av universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler gjøres av NOKUT. Flere detaljer om akkrediterte institusjoner finner du i NOKUTs oversikt.

Oversikten er oppdatert per 05.05.2020.

Skoleslag

Her finner du en oversikt over hvilke enheter som er klassifisert som universitet eller vitenskapelig høgskole, samt hvordan inndelinger av høgskoler er gjort. 

Universiteter

 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • UiT – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Vitenskapelige høgskoler

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Det teologiske menighetsfakultetet
 • Handelshøgskolen BI
 • Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges Handelshøgskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • VID vitenskapelige høgskole

Høgskoler

Høgskolene er inndelt i tre hovedgrupper. Disse er:

Statlige høgskoler: Skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994. Flere av disse er senere slått sammen til færre enheter, eller slått sammen med/endret til universiteter eller vitenskapelige høgskoler.

Militære høgskoler

Andre høgskoler: Omfatter Politihøgskolen og private høgskoler.

Endringer

Her finner du en oversikt over endringer i navn, klassifikasjon og sammenslåinger ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Læresteder:

2019

 • Ingen endringer i statistikken for skoleåret 2018/2019

2018

 • Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet og endret navn til OsloMet – storbyuniversitetet
 • Høgskolen i Sørøst-Norge ble universitet og endret navn til Universitetet i Sørøst-Norge
 • Kunsthøgskolen i Oslo ble vitenskapelig høgskole
 • Høyskolen Diakonova ble slått sammen med VID vitenskapelige høgskole
 • Westerdals Oslo ACT ble slått sammen med Høyskolen Kristiania

 

 

 

2017

 • Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund ble slått sammen til Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble slått sammen til Høgskolen i Innlandet
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen ble slått sammen med Universitetet i Bergen

 

 

2016

 • Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik ble slått sammen med UiTromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til Nord Universitet
 • Misjonshøgskolen, Diakonhjemmets høgskolesenter, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole ble slått sammen til VID vitenskapelige høgskole
 • Høyskolen Campus Kristiania – Markedshøyskolen, Høyskolen Campus Kristiania – Norges Helsehøyskole og Høyskolen Campus Kristiania – Norges Kreative Høyskole ble slått sammen til Høyskolen Kristiania
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble slått sammen til Høgskolen i Sørøst-Norge

 

 

 

 

 

2014

 • Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ble slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø ble slått sammen til UiT – Norges arktiske universitet
 • Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap ble slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

 

2013

 • Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate ble slått sammen med NLA Høgskolen

2011

 • Høgskolen i Bodø ble til Universitetet i Nordland
 • Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus

 

2010

 • Høgskolen i Molde ble til Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk

2009

 • Høgskolen i Tromsø ble slått sammen med Universitetet i Tromsø

2008

 • Handelshøyskolen BI ble vitenskapelig høgskole
 • Misjonshøgskolen ble vitenskapelig høgskole

2007

 • Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder

2005

 • Høgskolen i Stavanger ble til Universitetet i Stavanger
 • Arkitekthøgskolen i Oslo endret navn til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
 • Norges Landbrukshøgskole ble til Universitetet for miljø- og biovitenskap

Kontakt