370204
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
370204
statistikk
2019-08-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
false

Næringer på Svalbard2018

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2018Prosentvis endring fra foregående år2018Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 625,31,63 589 52511,4
Bergverksdrift og utvinning113,412,4161 06756,6
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet59,218,2204 80822,8
Bygge- og anleggsvirksomhet182,315,9588 53823,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner109,9-3,7381 008-6,9
Transport og lagring96,110,5303 83712,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet273,7-3,3415 5566,6
Informasjon og kommunikasjon60,911,5615 07418,7
Omsetning og drift av fast eiendom10,917,285 650-23,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63,9-2,636 541-1,3
Forretningsmessig tjenesteyting180,4-9,1413 1265,9
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning120,113,4197 15825,3
Undervisning166,3-11,061 9623,2
Helse- og sosialtjenester60,43,213 19613,8
Kultur, underholdning og fritid119,02,5106 704-5,8
Annen tjenesteyting8,9-26,45 3001,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB