345405
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
345405
statistikk
2018-08-28T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
false

Næringer på Svalbard2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2017Prosentvis endring fra foregående år2017Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 603,74,23 179 257-5,2
Bergverksdrift og utvinning100,9-34,0102 836-81,6
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet51,6-2,1166 8288,7
Bygge- og anleggsvirksomhet157,3-8,8476 045-9,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner120,73,9405 2397,4
Transport og lagring87,014,8271 07916,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet315,236,3449 89727,1
Informasjon og kommunikasjon54,6-6,7518 34022,6
Omsetning og drift av fast eiendom9,3-18,4111 177-6,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63,218,634 5528,4
Forretningsmessig tjenesteyting156,017,6291 01027,3
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning105,95,6157 29613,0
Undervisning186,8-2,960 048-4,0
Helse- og sosialtjenester58,5-1,011 596-10,3
Kultur, underholdning og fritid124,66,2118 079-6,6
Annen tjenesteyting12,1-10,45 2351,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB