Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Utenriksøkonomi

Publisert:

Dette kapittelet gir en oversikt over utenriksøkonomien i form av driftstransaksjoner, finanstransaksjoner og internasjonal investeringsposisjon for Norge i 2009. Utenriksøkonomien bestemmes i stor grad av utviklingen i handelen med varer og tjenester overfor utlandet, mens utviklingen i Statens pensjonsfond utland er en sentral faktor for landets internasjonale investeringsposisjon.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt