91702_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
91702
Detaljhandelen litt opp i november
statistikk
2013-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt opp i november

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra oktober til november i 2012. Dette skjer etter en nedgang på 1 prosent fra september til oktober.

Dagligvarebutikkene bidro særlig til økningen fra oktober til november i fjor. Butikker med salg av IKT-utstyr, klær og sko er blant de bransjene som hadde nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2012

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum med 2,1 prosent for perioden fra september til og med november i 2012, sammenlignet med samme periode i 2011.

Detaljhandel via internett hadde en økning i omsetningsvolumet på vel 9 prosent fra september - november i 2011 til tilsvarende tremånedersperiode i 2012. Dagligvarehandelen hadde i samme periode en vekst på 2 prosent, mens salg av byggevarer derimot hadde en nedgang på 1 prosent i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen. November 2012. 2005=100
  November 2012 Endring i prosent
  Oktober 2012-
november 2012
November 2011-
november 2012
September 2011-november 2011-
september 2012-november 2012
Januar-november 2011-
januar-november 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  123,5 0,2      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  127,9 0,3      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  127,0   2,3 2,1 3,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  132,2   2,4 2,2 3,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  136,9   2,6 2,2 4,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  138,5   2,5 1,9 4,0

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med detaljomsetningsindeksen er å beskrive verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusive omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: