90269_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
90269
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2012-11-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 1,1 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning fra august til september.

Dagligvarebutikkene utgjør vel 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Mindre salg i dagligvarebutikkene bidro derfor til nedgang i detaljhandelen. Det samme gjelder salget av byggevarer, elektriske husholdningsapparater, møbler og klær.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. 2006-2012

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum med 2,1 prosent fra august til og med oktober i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Butikker som selger IKT-utstyr, hadde en økning i omsetningsvolumet på nesten 9 prosent fra august-oktober 2011 til samme periode i 2012. Butikkhandel med klær og salg via Internett hadde på samme tid en økning i omsetningsvolumet på over 6 prosent. Dagligvarehandelen hadde derimot kun en vekst på under 2 prosent.

Detaljomsetningen. Oktober 2012. 2005=100
  Oktober 2012 Endring i prosent
  September 2012-
oktober 2012
Oktober 2011-
oktober 2012
August 2011-oktober 2011-
august 2012-oktober 2012
Januar-oktober 2011-
januar-oktober 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  123,1 -1,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  127,4 -1,4      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  123,6   3,7 2,1 3,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  127,5   3,8 2,3 4,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  133,9   3,8 2,3 4,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  133,4   3,3 2,1 4,1

Reviderte tall

Grunnet ny informasjon fra oppgavegivere er delindeksen som omfatter butikkhandel med salg av sko korrigert for mars, mai, juni og juli i år. For detaljhandelen totalt er verdi- og volumindeksen uendret.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med detaljomsetningsindeksen er å beskrive verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusive omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: