65459_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
65459
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2012-03-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1 prosent både i januar og februar i år sammenlignet med henholdsvis desember 2011 og januar 2012. Det skjer etter en nedgang fra november til desember i fjor.

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftene omsetningsvolumet med 4,7 prosent fra desember 2011 til og med februar 2012, sammenlignet med samme tremånedersperiode året før.

Dagligvarehandelen økte i samme periode omsetningsvolumet med 3,9 prosent, og stod for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger hadde en vekst på nesten 8 prosent i siste tremånedersperiode. Denne gruppen omfatter blant annet butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler.

Detaljomsetningsindeksen. Februar 2012. 2005=100
  Februar 2012 Endring i prosent
    Januar 2012-
februar 2012
  Februar 2011-
februar 2012
  Desember 2010-februar 2011-
desember 2011-februar 2012
  Januar-februar 2011-
januar-februar 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  122,9 1,0      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks sesongjustert
 127,0 1,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  105,7   7,0 4,7 6,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks ujustert
 108,6   7,4 5,1 7,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  114,6   8,3 5,5 7,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Verdiindeks ujustert
 113,6   8,1 5,4 7,4

Endring i metode for sesongjustering

Det har blitt foretatt en liten endring i metodevalg for sesongjustering. Totalserien blir nå indirekte justert ved at de sesongjusterte enkeltseriene aggregeres. En gjennomgang av historiske tall har vist at dette er en god metode. For de enkeltseriene der 1. januar tidligere ikke har blitt modellert har nå virkedagskorrigeringen blitt modifisert slik at 1. januar regnes som en søndag.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Tabeller: