65457_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
65457
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2012-03-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftene omsetningsvolumet med 2,8 prosent fra november 2011 til og med januar 2012, sammenlignet med samme tremåneders periode året før.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 2,8 prosent i samme periode, og stod for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater og byggevarer hadde en økning i omsetningsvolumet på henholdsvis 8,6 og 6,9 prosent. Salget på bensinstasjoner hadde en nedgang på 1,4 prosent.

Sesongjusterte tall

Metoden for sesongjustering av detaljomsetningsindeksen er til vurdering. Det publiseres derfor ikke sesongjusterte tall denne måneden. Sesongjusterte tall vil foreligge 30. mars når tallene for februar blir frigitt.

Detaljomsetningsindeksen. Januar 2012. 2005=100
  Januar 2012 Januar 2011-januar 2012 November 2010-januar 2011-
november 2011-januar 2012
Februar 2010-januar 2011-
februar 2011-januar 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  111,7 6,2 2,8 2,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  115,2 6,7 3,2 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  117,4 6,8 3,7 3,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  116,8 6,7 3,6 3,0

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Tabeller: