56360_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
56360
Vi handlet litt mindre i desember
statistikk
2012-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet litt mindre i desember

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,3 prosent fra november til desember i fjor.

Dagligvarehandelen bidro særlig til nedgangen, mens bransjene internettsalg og salg av IKT-utstyr er blant dem som hadde økning i denne perioden.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert og trend. 2002-2011

Høyere omsetning i 2011 enn året før

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer fra oktober til og med desember 2011, sammenlignet med samme periode i 2010. Ser man på hele året, omsatte detaljhandelsbedriftene for 2,1 prosent mer i 2011 sammenlignet med 2010.

Mindre dagligvarer på bensinstasjonene

Totalt omsatte bensinstasjonene for 45 milliarder kroner i 2011, en økning på 5,6 prosent fra 2010. Salg av dagligvarer utgjorde 10 prosent av det totale salget på bensinstasjonene. I 2011 ble det solgt dagligvarer for 4,5 milliarder kroner på bensinstasjonene, en nedgang på mer enn 7 prosent fra 2010. Til sammenligning økte omsetningen til dagligvarebutikkene med 3 prosent fra 2010 til 2011. Dagligvarebutikkene omsatte for rundt 140 milliarder kroner i 2011.

Detaljomsetningsindeksen. Desember 2011. 2005=100
  Desember 2011 Endring i prosent
  November 2011-desember 2011 Desember 2010-desember 2011 Oktober-desember 2010-
oktober-desember 2011
Januar-desember 2010-
januar-desember 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  120,5 -0,3      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks sesongjustert
 124,4 -0,3      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  157,9   2,2 1,3 2,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Volumindeks ujustert
 167,3   2,6 1,6 2,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  167,2   2,8 2,6 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner.
Verdiindeks ujustert
 173,2   3,0 2,4 2,5

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: